En osäker omvärld, stigande räntor och höga matpriser fortsätter att påverka svenskar. En ny Sifo-undersökning utförd av Fastighetsbyrån visar att över en fjärdedel av svenskarna känner oro över sin privatekonomi, och 45 procent har minskat sina kostnader i hushållet. De vanligaste områdena där man har dragit ner är matinköp, el- och uppvärmningskostnader, medan endast en procent har tagit steget att flytta till en billigare bostad.

Den tuffare ekonomiska situationen har lett till att fler svenska hushåll har varit tvungna att dra åt svångremmen. Fastighetsbyrån har i en nyligen genomförd Sifo-undersökning undersökt hur svenskarna har anpassat sin privatekonomi till de nuvarande omständigheterna. På frågan ”Har du och ditt hushåll minskat några kostnader under de senaste 12 månaderna?” svarade 53 procent nej och 45 procent ja. Det finns dock skillnader mellan könen; över hälften av de kvinnliga respondenterna uppgav att de har minskat sina kostnader, medan knappt fyra av tio män svarade detsamma.

– Vi befinner oss i en utmanande situation i samhället, och det påverkar många hushåll. Vi ser tydligt att det återspeglas på bostadsmarknaden och i konsumenternas beteende. Det är något förvånande att endast 45 procent uppgav att de har minskat sina kostnader i hushållet. Men olika kostnader, som uppvärmning, påverkar inte alla och tydligen upplever majoriteten av svenskarna att de inte behöver förändra sin konsumtion och privatekonomi, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Av de 45 procent som har minskat sina kostnader är det flest, 59 procent, som har minskat sina matinköp. Många, 51-52 procent, har också minskat elförbrukningen/uppvärmningskostnaderna, klädinköpen och restaurangbesöken. Färre har minskat sina utgifter för fritidsaktiviteter, presenter och smink/hygienprodukter. Det är endast 1 procent av svenskarna som har minskat sina kostnader och tagit steget att flytta till en billigare bostad.

– Det är naturligt att det är de vardagliga kostnaderna som hushållen först och främst minskar. Det finns mycket att spara på innan man behöver förändra sin boendesituation. Det är glädjande att endast ett fåtal behöver ta detta steg för att minska hushållskostnaderna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Enligt undersökningen upplever 81 procent av svenskarna någon form av oro för sin privateekonomi. Av dessa är 6 procent mycket oroade, 21 procent ganska oroade, 53 procent inte särskilt oroade och 19 procent inte oroade alls. Kvinnor känner oftare oro än män, och oron är mer påtaglig bland yngre åldersgrupper. De mest oroade är unga kvinnor, där 43 procent känner sig mycket eller ganska oroade. Åldersgruppen med minst oro är äldre män.

Resultat från undersökningen

Har du och hushållet du bor i dragit ner på några kostnader de senaste 12 månaderna, till följd av den ekonomiska utvecklingen? (med ekonomisk utveckling menas stigande räntor, höga energikostnader, ökade matpriser, börsnedgång etc.)

 • Ja (45%)
 • Nej (49%)
 • Tveksam, vet ej (5%)

Kostnader som hushållen dragit ner på de senaste 12 månaderna, till följd av den ekonomiska utvecklingen (flera svar möjliga)

 1. Matinköp (59%)
 2. Elförbrukning/uppvärmning i bostaden (52%)
 3. Restaurangbesök (51%)
 4. Kläder (51%)
 5. Nöje och kultur (43%)
 6. Inköp av ny inredning (36%)
 7. Kostnad för resor/semester (35%)
 8. Inköp av hemelektronik (31%)
 9. Bil- och transportkostnader (25%)
 10. Renoveringar (25%)
 11. Fritidsaktiviteter/övriga intressen (25%)
 12. Presenter och gåvor (20%)
 13. Hygienartiklar/smink (16%)
 14. Flyttat till ett billigare boende (1%)

Känner du dig oroad över din privatekonomi?

 • Mycket oroad (6%)
 • Ganska oroad (21%)
 • Inte särskilt oroad (53%)
 • Inte alls oroad (19%)