I november 2022 fastställde Moody’s Fabeges betyg som Baa2 men ändrade utsikterna från stabila till negativa. Nu har Moody’s bekräftat samma betyg, alltså Baa2 med negativa framtidsutsikter. Det framgår enligt ett pressmeddelande på fredagen. 

Fabege har länge varit närvarande på finansmarknaden genom företagscertifikat och obligationer. Fabeges balansräkning förblir robust med hög soliditet och låg belåningsgrad. Dess fokus på Stockholmsmarknaden med en modern portfölj i attraktiva områden och pålitliga kunder ger fortsatt stabilitet i företagets verksamhet.

–   För Fabege är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet och vår långsiktighet gentemot våra investerare. Vi är glada över att få denna bekräftelse på bolagets finansiella stabilitet genom Moody´s bekräftelse på vår rating, kommenterar Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.

–   Vi är också glada över att se ökad aktivitet och förbättrade villkor på obligationsmarknaden under hösten. Vår målsättning är att vara en aktiv part på kapitalmarknaden, avslutar Åsa Bergström