Mood Social heter företaget som tar den oroväckande ökningen av ensamhet och utanförskap i vårt samhälle på allvar. I december 2022 släppte Folkhälsomyndigheten en ny rapport som visar att ensamheten fortsätter att öka och påvisar de allvarliga konsekvenser det har för folkhälsan. Det mest skrämmande är att ensamheten ökar mest bland unga. Men myndigheten slår också fast att ensamhet och utanförskap går att bryta, och det behövs både insatser från statligt håll och civilsamhället för att lyckas.

Mood Social är en social plattform som vill vara en del av lösningen och bekämpa ensamheten genom att låta sina användare hitta nya vänner baserat på intresse på den ort man befinner sig. Syftet är att människor alltid ska kunna finna nya vänner som delar ens intresse. Det kan handla om att träffa någon att promenera med, gå på bio eller uppleva andra evenemang. Tjänsten är kostnadsfri för användarna.

Jag startade Mood Social eftersom jag själv upplevt utmaningar med att hitta någon att göra roliga aktiviteter med. Av alla sociala plattformar som finns saknade jag en plattform där man kan enkelt träffa befintliga men även nya vänner utifrån mina intressen, när man kände för det. Ensamhet är ett samhällsproblem som inte bara växer i Sverige, utan även globalt, vi tänker tackla detta, säger medgrundaren Matarr Sarr.

Problemen kring ensamhet tas på allvar även från politiskt håll. I Japan och Storbritannien har det tillsatts en ny ministerpost för att bemöta den växande problematiken. I november 2022 meddelade socialminister Jakob Forssmed att regeringen tillsätter 300 miljoner kr i en satsning för att bekämpa ofrivillig ensamhet och stärka folkhälsan.

Det är en tydlig trend att omvärlden reagerar. I Sydkorea har staten till och med tagit problemet på så stort allvar att studenter får en ersättning på hela 500 dollar i månaden för att ta sig ifrån problem med ensamhet.

Jag ser väldigt positivt på att de statliga rapporterna om problemen med hur ensamhet drabbar folkhälsan tas på allvar av regeringen. Ensamhet leder ofta till depression och utanförskap. Att det är våra unga, vår framtid, som drabbas mest är en skrämmande utveckling. Vi vill attackera ensamhetsproblemet utifrån ett positivt perspektiv genom att visa på möjligheter och på så sätt sänka barriären för att komma in i ett sammanhang och träffa likasinnade, säger medgrundaren Andreas Hallgren.

Mood Social består idag av fyra personer, men håller just nu på att rekrytera fler som vill engagera sig. Plattformen har precis lanserats i form av en app och riktar sig till personer som vill uppleva nya aktiviteter och skapa meningsfulla relationer med likasinnade.

Den senaste personen som har valt att ansluta sig som strategisk rådgivare i Mood Social är IP-visionären och investeraren Toni Nijm. Han kom i kontakt med Matarr och Andreas genom sitt engagemang i Digitalwell Ventures när Mood Social deltog i deras start-up-accelerator. Toni Nijm har valt att stödja bolagets IP-strategi och dess extremt viktiga vision att bekämpa ensamhet. Han driver bland annat investmentbolaget Yobi Partners och IP-plattformen RightHub.

Mood Social är en innovativ lösning som tar itu med den ökande ensamheten och utanförskapet i samhället. Genom att erbjuda en plattform för att hitta likasinnade och skapa meningsfulla relationer baserat på intressen, hoppas Mood Social kunna bidra till att minska de negativa effekterna av ensamhet och främja en starkare och mer sammanhållen gemenskap. Med satsningar från både statligt håll och engagerade individer som Matarr, Andreas och Toni, finns det hopp om att ensamhetsproblemet kan bekämpas och att människor kan finna det stöd och den gemenskap de behöver för att trivas och må bra i sina liv.