Modern Ekonomi Sverige Holding meddelade på tisdagsmorgonen att bolaget har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market. Beslutet kommer som en följd av att bolaget inte längre uppfyller noteringskraven på grund av bristande likviditet i dess aktie. Detta har varit en bekymmer för bolaget under en längre tid, och nu har styrelsen beslutat att ta detta steg för att skydda bolagets intressen och för att fokusera på att stärka bolagets finansiella ställning. På eftermiddagen kom beslutet från marknadsplatsen att aktien avnoteras med sista handelsdag den 2 maj 2023.

Modern Ekonomi är ett svenskt holdingbolag som grundades 2016 och noterades på Nasdaq First North i september 2019. Bolaget fokuserar på att investera i små och medelstora företag i Sverige och har som mål att utveckla och förbättra deras verksamhet. Trots att bolaget har gjort betydande framsteg i sina investeringar, har dess aktie haft en svag utveckling på börsen, vilket har gjort det svårt för bolaget att möta noteringskraven på Nasdaq First North.

Styrelsen för Modern Ekonomi har nu beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North för att fokusera på att stärka bolagets finansiella ställning och skydda bolagets intressen. Beslutet kommer att ha vissa konsekvenser för bolagets aktieägare och investerare.

Även om avnoteringen kan ses som en negativ händelse, kan den också ses som ett steg för Modern Ekonomi att fokusera på att förbättra sin finansiella ställning och stärka sin verksamhet. Bolaget kommer nu att kunna arbeta utan den extra bördan att möta noteringskraven på Nasdaq First North och istället kan fokusera på att utveckla sin verksamhet och investera i nya företag.

I slutändan kommer det att vara upp till bolagets aktieägare och investerare att bedöma konsekvenserna av denna beslut och fatta beslut om hur de ska gå vidare. För Modern Ekonomi är avnoteringen en chans att fokusera på att stärka sin verksamhet och göra framtida investeringar som kan gynna bolaget och dess aktieägare på lång sikt.