Tele2 presenterar siffror om mobilvanor: Här surfas och kommuniceras det mest i Sverige. Svenskarna är flitiga användare av mobiltelefoner när det gäller att kommunicera med andra och surfa på internet. Men konsumenternas mobilvanor skiljer sig åt mellan Sveriges 21 regioner. Detta framgår av Tele2:s kartläggning av trafikdata för mobil och mobilt bredband i det nationella nätet.

Mobiltelefonerna används till mycket idag. Tele2 har sammanställt hur konsumenterna använder sina mobiler och vad de ägnar mest tid åt. I genomsnitt pratas det 732 minuter i telefonsamtal och skickas 76 sms per abonnemang varje månad. Det genomsnittliga dataanvändandet är 16 GB per månad. På flera håll i landet ringer, skickar sms och surfar invånarna betydligt mer än så.

“Trenden är en fortsatt och tydlig ökning i förbrukningen av mobildata. Idag är vi uppkopplade större delen av vår vakna tid och för allt fler ändamål, i takt med att samhället digitaliseras. En del handlar naturligtvis fortsatt om kommunikation mellan människor – med nära och kära, såväl som kollegor. Men en allt större del handlar om nyttotjänster, e-handel, sökningar, administration eller underhållning som e-böcker och streaming”, säger Karin Nygren, affärsansvarig för privatmarknaden hos Tele2.

När det gäller mobilanvändning för internet sticker särskilt tre regioner ut: Jämtland, Dalarna och Norrbotten. Där surfas det betydligt mer än genomsnittet. Jämtland ligger i topp med 21 GB per månad, nästan dubbelt så mycket som Gotland som har lägst förbrukning (12 GB). I Dalarna och Norrbotten är det genomsnittliga dataanvändandet 19 GB per månad, vilket är näst högst i Sverige.

Tele2:s sammanställning visar också att telefonsamtalen varar längst i Dalarna – i genomsnitt pratar invånarna i Dalarna 784 minuter i telefon varje månad. När det gäller antalet samtal är det däremot stockholmarna som har högst snitt i hela Sverige. I Stockholm ringer varje person i genomsnitt 188 samtal per månad.

I Kalmar och Östergötland ringer man dubbelt så många telefonsamtal som man skickar sms. I Kalmar skickar invånarna i genomsnitt 72 sms och ringer 144 samtal per månad. Motsvarande siffror för Östergötland är 76 sms och 156 samtal.

Uppsalaborna verkar föredra att skicka sms istället för att prata i telefon. De ligger över genomsnittet i Sverige när det gäller antalet sms som skickas per månad, men under snittet för hur många samtal som rings per abonnemang. De skickar i genomsnitt 78 sms och ringer 167 samtal per månad. Västerbottenbor spenderar minst tid på att prata i telefon. I Västerbotten pratar man i genomsnitt 664 minuter i telefon varje månad, vilket är minst av alla regioner i Sverige.

Flest sms per invånare skickas i Gävleborg – där skickar invånarna i genomsnitt 82 sms per månad, vilket är högst i hela Sverige.

“Svenskarnas mobilvanor förändras och tillgången till en uppkopplad enhet har för de flesta blivit en självklar del av vardagen. Användningen skiljer sig dock inte bara mellan generationer och åldersgrupper, utan även mellan regioner, som vi kan se i vår sammanställning”, säger Karin Nygren.

Mobilanvändning och dataförbrukning kan påverkas av högre hastigheter. Ju fler nyttigheter och nöjen som erbjuds på mobiler, desto större blir behovet av bra täckning.

“Med utbyggnaden av 5G-nätet kan våra kunder använda tjänster som kräver högre hastigheter och en bättre stabilitet. Vi fortsätter att bygga ut i hela landet och ligger nu i absolut framkant när det gäller just 5G-täckning. Vi bygger för att möta kundernas och framtidens behov”, säger Karin Nygren.

All statistik från Tele2:s undersökning kan läsas här