Moberg Pharma stiger på nationellt godkännande av läkemedel

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har nått en betydande milstolpe med det nationella godkännandet av MOB-015 för behandling av mild till måttligt utbredd nagelsvamp hos vuxna på bolagets hemmamarknad, Sverige. Detta godkännande är historiskt av två skäl: det är det andra landet i vilket MOB-015 har beviljats nationellt godkännande och den allra första marknaden där läkemedlet har godkänts för receptfri försäljning (OTC). Ett liknande godkännande hade tidigare erhållits i Irland, en nyhet som offentliggjordes den 31 juli i år. I den öppnande handeln har aktien stigit med nära 40 % vilket gör veckans uppgång på hisnande 131 procent hittills. 

Det nationella godkännandet för MOB-015 i Sverige är av stor betydelse eftersom det markerar starten på den kommersiella lanseringen på den svenska marknaden. Företaget har redan börjat planera för en snabb lansering och förväntar sig att påbörja lanseringsförberedelserna i Sverige innan slutet av detta år.

Godkännandet i Sverige är en följd av den framgångsrika decentraliserade förfarandet, där MOB-015 rekommenderades för godkännande i 13 europeiska länder. Detta inkluderar länder som Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike, vilket tidigare meddelades i en pressrelease den 28 juni 2023. Nu följer den nationella godkännandeprocessen i varje land, tillsammans med processen för att få läkemedlet godkänt för receptfri försäljning (OTC) där det är tillämpligt. Vi kan förvänta oss att de nationella godkännandena kommer att komma inom de närmaste månaderna, även om tidsschemat kan variera mellan olika länder. Alla framtida nationella godkännanden kommer att rapporteras i företagets kvartalsrapporter och inte genom separat pressmeddelanden.

MOB-015 är ett innovativt läkemedel som visat lovande resultat i kliniska prövningar för behandling av nagelsvamp. Det är en produkt som potentiellt kan erbjuda en effektiv och bekväm lösning för de miljontals människor som lider av detta besvärliga hälsotillstånd. Moberg Pharma AB har med detta läkemedel visat sin förmåga att bedriva framgångsrik forskning och utveckling inom området för dermatologi och är nu redo att erbjuda detta innovativa läkemedel till patienter inte bara i Sverige utan även på flera andra europeiska marknader.