Mjuk, den snabbt växande marknadsplatsen för second hand-möbler, har tagit in 40 miljoner kronor från Alliance Venture och Lifeline Ventures i sin andra finansieringsrunda. Kapitalet ska användas till produktutveckling och fortsatt tillväxt i Norden inför framtida expansion till Europa.

Mjuk är en modern marknadsplats som gör det lika smidigt att köpa begagnade möbler som att köpa nya och enklare att sälja vidare än att slänga. Hela processen från upphämtning, granskning och rengöring till fotografering, marknadsföring och leverans tas om hand för att göra det smidigt för användaren.

Helsingforsbaserade Mjuk grundades 2019 av Rickard Zilliacus, Max Heino och Casper von Pfaler. Startupen tog in 14 miljon kronor från Lifeline Ventures sommaren 2021 och lanserade tjänsten i Sverige hösten 2021. Mjuks tillväxttakt har sedan dess ökat och försäljningsvolymen har vuxit på båda marknader till en årstakt om 40 miljoner kronor i januari 2022.

Vårt mål är att bli ledande aktör inom second hand-möbler i Europa. Vi är glada över att Alliance Venture investerar och tror på vår vision att erbjuda både konsumenter och företag ett enkelt sätt att övergå till en smartare livsstil”, säger Rickard Zilliacus, grundare och VD för Mjuk.

“Alliance är stolta över att investera i Mjuk. Med deras köp- och säljtjänst av second hand-möbler kan konsumenten vara klimatsmart, på ett lätt sätt. Redan idag är det här en miljardmarknad och vi tror att “recommerce” kommer växa kraftigt drivet av konsumenttrender och bättre kundupplevelser”, säger Henrik Torstensson, partner på Alliance Venture.

Utöver fokuset att stärka sin position på konsumentmarknaden kommer Mjuk att använda kapitalet för att ytterligare expandera sin verksamhet mot B2B.

Att second hand är en global megatrend som snabbt sprider sig från konsumenter till företag är ingen nyhet. Därför blir det naturligt för oss att skala upp den delen av verksamheten för att kunna erbjuda de bästa lösningarna på marknaden även för våra företagskunder”, säger Max Heino, en av grundarna och Chief Growth Officer på Mjuk.

“Mjuk-teamet är exceptionellt kundorienterat och deras engagemang för kundupplevelse är väldigt imponerande. Vi är glada över att få arbeta tillsammans med teamet och stödja Mjuks accelererande tillväxt”, säger Juha Lindfors, partner på Lifeline Ventures.