Finansinspektionen har rapporterats ha anmält misstankar om korruptionsbrott kopplade till Alectas stora investering i fastighetsbolaget Heimstaden Bostad. Alecta, som är en ledande pensionsfond, har satsat nästan 49 miljarder kronor i Heimstaden Bostad, vilket utgör dess största investering någonsin.

Denna utveckling kommer efter Di:s granskning av hur stora svenska pensionsfonder, inklusive Alecta, Folksam och Pensionsmyndigheten, investerat betydande summor i Heimstaden Bostad, ägt av den norska miljardären Ivar Tollefsen. En stor del av dessa investeringar, uppgående till nästan 70 miljarder kronor, har skett under de senaste åren.

Tidigare i år förlorade Alecta omkring 20 miljarder kronor på investeringar i amerikanska nischbanker, vilket har lett till ökad uppmärksamhet och granskning av dess investeringsbeslut. Tidigare i år avskedades Alectas dåvarande vd Magnus Billing, och ytterligare turbulens har uppstått under hösten, med ytterligare utredningar från FI och avhopp från högt uppsatta positioner inom Alecta.

FI:s anmälan, som inkom den 27 oktober, granskas nu av Riksenheten mot korruption. Korruptionsåklagaren Johan Lindmark har bekräftat mottagandet av anmälan, men har inte kommenterat specifika detaljer eller möjliga brottsrubriceringar. Brottsmisstankarna kretsar kring tagande och givande av muta samt närliggande brott.

Samtidigt har Alecta genomfört en egen intern utredning, ledd av advokatfirman Hammarskiöld, för att undersöka om investeringarna i Heimstaden Bostad var i strid med gällande regler och riktlinjer. Denna utredning är nu avslutad, men Alecta har inte offentliggjort några slutsatser eller vilka åtgärder detta kan leda till.

Detta fall representerar en betydande utveckling i svensk finanssektor, där stora summor pensionssparares pengar har investerats i ett företag som nu är föremål för korruptionsutredning.