Stockholmsbörsen har under större delen av morgonen handlats under nollan, i skrivande stund handlas OMXS30 och OMXSPI strax under nollan. 

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips publicerade siffror för tredje kvartalet igår kväll och idag handlas aktien ner drygt 22 procent på rapportbeskedet. Inför rapporten vinstvarande Mips och befarade att försäljningen och lönsamheten skulle komma in lägre än prognostiserat. Hjälmsäkerhetsbolaget har vuxit i snitt med 48 procent årligen under de senaste fem åren till följd av ett blomstrande cykelsegement på de marknader Mips verkar inom. Under det tredje kvartalet ser bolaget en inbromsning av cykelsegmentet som kan fortsätta på kort sikt.

“Vi har ju sett en väldigt stark inbromsning av cykelmarknaden, det har ju varit tillväxt under två år. Nu, när man kommer ur covid och alla effekter och även återgår till en lite mer normal situation, ser vi väldigt höga lager”, förklarar Max Strandwitz, Koncernchef och VD på Mips till Dagens Industri.

2022 Q3 2021 Q3
Nettoomsättning (MSEK) 113 185
Rörelseresultat (MSEK) 37 110
Rörelsemarginal (%) 32,8 59,6
Periodens resultat (MSEK) 29 88

 

Bioteknikbolaget BioGaia släppte tidigare under morgonen en omvänd vinstvarning till följd av att resultatet för det tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar. Aktiekursen avancerar drygt 14 procent på nyheten.

Försäljningen har varit stark i Amerika, samtidigt som bolaget har gynnats av valutaeffekter. BioGaia publicerar siffror för tredje kvartalet 21 oktober 2022 kl 08:00.

2022 Q3  (prel) 2021 Q3
Försäljning (MSEK) 258 174
Rörelseresultat (MSEK) 94 67

Försäljningstillväxten uppgår preliminärt till 48 procent och rörelseresultatet beräknas samtidigt öka med 40 procent.