Både större och mindre svenska företag som säljer varor utomlands märker en nedgång i antalet beställningar de senaste sex månaderna, enligt SEK:s Exportkreditbarometer.

De stora företagen förutser en ytterligare nedgång de kommande sex månaderna, jämfört med tidigare i år. Å andra sidan tror hälften av de mindre företagen att det kan bli en liten ökning det kommande året.

Trots att inflationen och räntorna inte har stigit lika snabbt som tidigare så påverkar den svaga ekonomiska situationen globalt handelsvolymen för svenska företag negativt och antalet beställningar minskar markant.

Drygt en fjärdedel (28 %) av företagen som säljer sina produkter internationellt märker en ökning i antalet beställningar, jämfört med 45 % i den tidigare undersökningen på våren. Företagen, särskilt de stora, förväntar sig en minskning i beställningar jämfört med tidigare i år. Å andra sidan är de mindre företagen mer optimistiska gällande antalet beställningar de kommande 12 månaderna, där hela 51 % tror på en liten ökning.

– Den minskade orderingången är inget överraskande utan snarare har exporten tidigare överraskat med att fortsätta vara stark. Minskningen beror på en mängd faktorer som kan sammanfattas i ett svagt konjunkturläge, säger Jens Hedar, chef Kundrelationer Svensk Exportkredit.

Postpandemieffekter, inklusive stora lager, problem med leveranskedjor och förändrade sätt att konsumera, tillsammans med ökade kostnader på grund av hög inflation, höga räntor och geopolitisk instabilitet, har resulterat i att både företag och stater avvaktar med eller till och med avbryter planerade investeringar. Dessutom ser de över sina kostnader och sin kapitalbindning.

– Att möjliggöra och stärka svensk export är avgörande för svensk ekonomis tillväxt, eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export. Här måste näringslivet och politiken samspela för att skapa bästa möjliga förutsättningar. SEK jobbar hårt för att stärka svensk export på en global marknad, för att driva företagens omställning och finansierar projekt både i Sverige och utomlands, säger Jens Hedar.

orderingång
Förväntade exportorderingång hos svenska exporterande bolag. Graf: Svensk Exportkredit.