Under första kvartalet 2023 påbörjades preliminärt konstruktionen av totalt cirka 8 300 nya bostadslägenheter. Detta antal är hälften så många som under kvartal 1 2022, då 16 675 bostadslägenheter påbörjades.

Av de bostadslägenheter som påbörjades, var 6 400 belägna i flerbostadshus. Detta är en minskning med 52 procent jämfört med 2022. Byggandet av småhus har också minskat jämfört med föregående år. Under kvartalet påbörjades 1 900 bostadslägenheter i småhus, vilket är en minskning med cirka 44 procent jämfört med samma period 2022. Förutom nybyggnationen bidrog även påbörjade ombyggnationer med cirka 550 bostadslägenheter, jämfört med 850 lägenheter under första kvartalet 2022.

För att underlätta jämförelsen mellan åren har siffrorna för 2023 justerats uppåt med 12 procent för nybyggnation och 63 procent för ombyggnation. Dessa justeringar representerar den genomsnittliga förseningen för motsvarande period det senaste året.

Kent Persson, samhällspolitiskchef på Heimstaden ger sin syn på beskedet.

Kent Persson
Kent Persson

“Idag redovisar SCB statistik för bostadsbyggandet under kvartal 1. Det är en halvering av bostadsbyggandet. Risken är uppenbar att nyproduktionen av bostäder kommer fortsätta att sjunka under 2023 och efterföljande år. Nyproduktionen av hyresrätter har gått ifrån att ge positiv avkastning till negativ avkastning på kort tid. Generellt går det i Sverige inte längre att bygga nya hyresrätter. Hyresrättsmarknaden är reglerad, för att förbättra förutsättningarna krävs därför politiska reformer och det skyndsamt. Vi har inte tid att försumma ett växande problem som riskerar att slå mot hela samhället, inte minst mot de som redan idag lever i utsatthet”, säger Kent Persson, samhällspolitisk chef för Heimstaden.

“Vi föreslår därför att regeringen nu agerar genom att genomföra fri hyressättning för nyproduktionen tillsammans med en indexreglering för de årliga hyresjusteringarna. På så sätt skapas bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar för nyproduktionen av hyresrätter. Vi vill också uppmana regeringen att bjuda in branschen till samtal om situationen och om vad som behöver göras. Situationen för just hyresrättsmarknaden är extra besvärlig och att invänta bättre tider kommer inte förändra förutsättningarna, regeringen behöver agera nu”, fortsätter Kent.