Teknikföretaget Bright Energy AB som har utvecklat en digital plattform för energisektorn tar in 31,2 miljoner kronor från nya och befintliga ägare. De nya investerarna är Utvecklingsklustret Energi AB, som ägs gemensamt av flera svenska energibolag, och norska bolaget Montel AS. Syftet med investeringen är att inleda en expansion till övriga Norden och delar av Europa.

– Vi ser just nu en enorm efterfrågan på vår tjänst. Därför känns det fantastiskt att vi med hjälp av Utvecklingsklustret och Montel kan skala upp vår affär och ta den till övriga Norden och Europa. Dessutom maximerar vi klimatnyttan från sol- och vindkraft, och hjälper till att hantera problemet med kapacitetsbrist i de europeiska elnäten,säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

Bright har en öppen och datadriven digital plattform som energibolag kan erbjuda sina kunder. Hushållen stimuleras bland annat att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, vilket bidrar till att jämna ut belastningen på elnätet.

Utvecklingsklustret Energi, som ägs gemensamt av flera svenska energibolag, ska bidra till att driva digitaliseringen och utvecklingen av smarta energisystem framåt. Målet är att hållbar elanvändning ska bli enklare och mer attraktivt för slutkonsumenterna.

– Elektrifieringen är en av lösningarna på klimatkrisen, men det kräver att vi optimerar energianvändningen och inkluderar kunderna i förändringen. Digitala plattformar så som Brights är avgörande för utvecklingen av smarta elnät och därför har vi valt att investera i Bright, säger Maria Bolin Anvill, vd för Utvecklingsklustret Energi.

Montel AS är en Oslobaserad leverantör av information och teknologi för den europeiska energibranschen. Brights digitala plattform kommer att ingå i Montels tjänsteutbud gentemot energibolag över hela Europa för att ge dem insikter i kundernas användningsmönster och data.

– Elkonsumenter har ofta svårt att få överblick över hur hushållets elanvändning påverkar både de egna kostnaderna och klimatet. Bright kan revolutionera kommunikationen mellan elföretagen och deras kunder, säger Tom Nyblin, vd för Montel.