MilDef, en global leverantör av taktisk IT, har tecknat ett 20-årigt strategiskt ramavtal med försvarsmakten i ett europeiskt Nato-land, för att modernisera och digitalisera landets försvarsmakt. Motparten kan inte avslöjas på grund av nationell säkerhet. Ramavtalet är det i särklass största hittills för MilDef, uppskattat till SEK 2,8 miljarder över 20 år.

För att underlätta en betydande uppgradering av taktisk IT integrerad i en helt ny flotta av militära fordon har denna statliga organisation vänt sig till MilDef för ett komplett utbud av leveranser inom hårdvara, programvara, integration och livscykeltjänster. MilDef kommer att förse landets försvarsmakt med datorer, skärmar och nätverksinfrastruktur för kommandoförmågor.

– Den här myndigheten lanserar ett modernt tillvägagångssätt för digitalisering som vi tror starkt på och är unikt positionerade för att leverera. Vi ser fram emot att vara en integrerad del av detta mycket ambitiösa program. Bland Nato-länderna erbjuder detta en ledande systemdesign som kan replikeras bland andra nationer som efterfrågar banbrytande digitalisering. Även om vi inte avslöjar vilken nation det är, kan vi säga att det är en liten till medelstor försvarsmarknad, en Nato-medlem med en stark historia av samarbete med andra nationer inom Nato och EU, säger Björn Karlsson, VD MilDef Group.

Ramavtalet omfattar också den första internationella exporten av MilDefs installationsmjukvara OneCIS, som ska användas på både statisk och driftsättningsbar infrastruktur.