Industrileverantören MilDef Group rapporterar en ökning av sin omsättning under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Dess rörelseresultat visade en positiv förändring och gick från förlust till vinst. Aktiekursen belönas med en kursuppgång om 16,5 % under förmiddagshandeln. 

Omsättningen ökade med en imponerande 143,7 procent och nådde 288,8 miljoner (118,5). Den organiska tillväxten bidrog med 104 procent av den totala ökningen, medan förvärvsdriven tillväxt stod för 44 procent.

“MilDefs första halvår 2023 är starkt. Den organiska tillväxten förblev hög under det andra kvartalet, och försäljningen ökade totalt med 144%”, Daniel Ljunggren, VD och koncernchef.

Justerat EBITDA-resultat för kvartalet var 47,7 miljoner kronor, vilket markerade en betydande förbättring jämfört med -9,6 miljoner kronor föregående år. Den justerade EBITDA-marginalen låg på 16,5 procent.

Rörelseresultatet för kvartalet blev 33,6 miljoner kronor, vilket var en positiv vändning jämfört med en förlust på 15 miljoner kronor under samma period förra året. Rörelsemarginalen uppgick till 11,6 procent. Resultatet före skatt för kvartalet var 28,2 miljoner kronor, vilket var en förbättring från -15,2 miljoner kronor föregående år.

Efter skatt uppgick resultatet till 21,3 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 13,2 miljoner kronor tidigare år. Resultatet per aktie landade på 0,53 kronor, en ökning från -0,36 kronor. Orderingången för kvartalet nådde 286 miljoner kronor, en ökning med 11,5 procent jämfört med föregående år.

“De framåtriktade satsningarna som förverkligats under de senaste åren, i kombination med en stark orderbok och en allt aktivare marknad, gör att vi förutspår en fortsatt stark försäljning, orderingång och lönsamhet under 2023”, säger Ljunggren om framtiden.