Elpriset i Sverige har fortsatt sin nedåtgående trend, främst påverkad av det milda vädret som har lett till att den tidiga decembersnön smälter bort i södra delarna av landet. Denna utveckling är i linje med de senaste dagarnas väderförhållanden och följer efter en period av ovanligt höga elpriser.

På lördagen rapporterades dagspriset för el vara 70 öre per kilowattimme över hela Sverige, enligt uppgifter från elbörsen Nord Pool. Detta pris är en betydande minskning jämfört med tidigare i veckan, då det högsta elpriset sedan februari noterades.

I de södra elområdena, elområde 3 och 4, som sträcker sig söder om Dalälven, har elpriset nu nått den lägsta nivån sedan den 24 november, då det låg på 20 respektive 27 öre per kilowattimme. Däremot i de norra elområdena, elområde 1 och 2, som är norr om Dalälven, innebär det nuvarande priset på 70 öre per kilowattimme en liten uppgång jämfört med fredagens pris på 68 öre.

Den senaste tidens höga elpriser kan förklaras genom en kombination av olika faktorer. Bland dessa faktorer återfinns produktionsproblem hos reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk, kallare väderförhållanden samt avsaknaden av vind, vilket påverkar vindkraftsproduktionen. Dessa element bidrog tillsammans till att driva upp elpriset till ovanligt höga nivåer.

Nu när vädret blivit mildare och snön börjar smälta, ser vi en välkommen lättnad i elpriserna, vilket ger en andningspaus för konsumenter och företag som har kämpat med de höga kostnaderna för el. Det återstår dock att se hur länge denna trend kommer att hålla i sig, med tanke på de många variabler som påverkar elmarknaden.