Federal Trade Commission försöker blockera Microsofts förvärv av spelutgivaren Activision för 68,7 miljarder dollar. Denna affär skulle vara en viktig del av Microsofts strategi att uppnå sina ambitiösa tillväxtmål som avslöjats i samband med offentliggörandet av ett memo under domstolsförhandlingarna.

I memot använde Satya Nadella frasen “Microsoft Plus” för att beskriva produkter som riktar sig till konsumenter, men betonade att bolagets framtida tillväxt i hög grad kommer att drivas av Microsoft Cloud, som inkluderar produkter som Azure, Microsoft 365 och LinkedIn. Genom att fokusera på att erbjuda en omfattande svit av molntjänster till företagskunder strävar företaget efter att öka sin marknadsandel och minska avståndet till konkurrenter som Amazon Web Services och Google Cloud.

“Vår prioritet är att bibehålla tillväxt över marknadstakten för att utöka vår ledning över GCP och minska avståndet till AWS,” skrev Nadella i det medföljande dokumentet.

Nadella har under 2022 meddelat kollegor och styrelsemedlemmar att bolaget ska nå en omsättning på 500 miljarder dollar till 2030. Han presenterade visionen “20/20” för räkenskapsåret 2022 och framåt, med en plan om en 20 procent årlig omsättningstillväxt och en ökning av rörelsevinsten på 20 procent. Även om Microsoft redan har uppnått betydande tillväxt, siktar bolaget på att bibehålla en tillväxt över marknadens genomsnitt för att befästa sin ledande position och ge sina aktieägare en årlig avkastning på över 10 procent fram till och med 2030.

Den pågående rättsliga processen med Federal Trade Commission kan påverka Microsofts framtid och dess möjlighet att genomföra förvärvet av Activision. Framöver kommer det vara avgörande för Microsoft att hantera dessa utmaningar och fortsätta genomföra sin tillväxtstrategi för att nå sina ambitiösa ekonomiska mål.