Den internationella mjukvarukoncernen, Microsoft, presenterade nyligen siffror som överträffade marknadens förväntningar. I den senaste delårsrapporten rapporterade företaget en vinst på 2:99 dollar per aktie, vilket var avsevärt högre än de 2:65 dollar per aktie som analytikerna i genomsnitt hade förutspått. Aktien steg med mer än 5 procent direkt i öppningen men föll tillbaka något under handelsdagen.

Intäktsmässigt imponerade Microsoft också. Kvartalets intäkter landade på hela 56,5 miljarder dollar, motsvarande ungefär 628 miljarder svenska kronor. Här överträffade de återigen analytikernas förväntningar, som hade prognostiserat intäkter på 54,5 miljarder dollar.

En intressant insikt i rapporten var de särskilda siffrorna kring företagets server- och molntjänster. Denna del av verksamheten genererade intäkter på ungefär 24,3 miljarder dollar, vilket markerar en respektabel ökning med 19 procent jämfört med tidigare. Å andra sidan visade Microsofts produktivitetstjänster också en stark tillväxt. Dessa tjänster omsatte 18,6 miljarder dollar, vilket representerar en ökning med 13 procent.

Denna positiva utveckling för Microsoft bekräftar företagets position som en ledande aktör inom teknikvärlden och understryker den konstanta efterfrågan på deras produkter och tjänster. Det återstår att se hur konkurrenterna svarar på detta och hur marknaden kommer att forma sig under de kommande månaderna.