Idag har Michael Green blivit utnämnd till VD och koncernchef för Svenska Handelsbanken. För närvarande är han ansvarig för bankens verksamhet i Sverige. Michael Green kommer att tillträda sin nya position den 1 januari 2024 och ersätta den nuvarande VD:n Carina Åkerström.

“Styrelsen har haft en mycket grundlig och omfattande process. Vi har också anlitat extern kompetens, för att utvärdera de olika kandidaterna – både externa och interna – men i slutändan var Michael det helt självklara valet. Mycket kompetent, har en lång och bred erfarenhet från snart 30 år i banken – på kontor, på investmentbanken och internationellt. Michael är en uppskattad chef som verkligen kan hela banken” säger Pär Boman, styrelsens ordförande.

Michael Green började sin karriär som företagsrådgivare på Göteborgskontoret 1994 och har haft olika ledande positioner inom banken, inklusive ansvar för Handelsbanken i västra Sverige, Capital Markets och den amerikanska verksamheten. De senaste åren har han framgångsrikt lett Handelsbanken i Sverige, den mest lönsamma delen av banken som står för cirka 70 procent av bankens resultat.

“I Sverige har han kvartal efter kvartal, radat upp rekordresultat, ökat kundnöjdheten och haft bra kontroll på kostnaderna. Det är ingen tillfällighet att vi utses till bland annat Årets Affärsbank – det ligger mycket målmedvetet och uthålligt arbete hos Michael och hans medarbetare bakom dessa framgångar” säger Pär Boman.

Michael Green har också omorganiserat bankens svenska kontorsverksamhet nyligen genom att öka kompetensen och beslutsfattandet på lokalnivå för att vara närmare kunderna.

“Jag är en varm anhängare av vårt decentraliserade arbetssätt – där tusentals medarbetare, självständigt, med hög kompetens och stora mandat tar tusentals kloka beslut, varje dag runt om i vår bank. Det är en väldigt speciell och spännande utmaning att vara chef i Handelsbanken. Att nu få förtroendet som VD och koncernchef, gör mig stolt, glad och – inte minst – mycket ödmjuk” säger Michael Green.

Den 1 januari tillträder Michael Green och i samband kommer en media- och analytikerträff att arrangeras.