Europeiska dataskyddsstyrelsen har beslutat att påföra Meta, moderbolaget till Facebook, böter på 1,2 miljarder euro på grund av att de brutit mot EU:s dataskyddsregler, även kända som GDPR.

Meta har överträtt dataskyddsreglerna genom att överföra användardata från Europa till servrar i USA. Enligt Europeiska dataskyddsstyrelsen, som agerar som företrädare för EU i sådana ärenden, finns risken att denna information kan ha hamnat i händerna på amerikanska underrättelsetjänster.

Bötesbeloppet är det högsta hittills. Tidigare höll Amazon rekordet för dataskyddsbrott efter att ha blivit bötfällt med 746 miljoner euro år 2021. Dessutom har Meta tidigare blivit bestraffade vid fyra tillfällen med böter som sträckte sig från 225 miljoner euro till 405 miljoner euro.

Meta anser att domen är “orättvis” och företaget har avsikten att överklaga domen och hotar med att stänga ner sina tjänster, inklusive Facebook, Instagram och Whatsapp, i Europa om det inte kan uppnås en överenskommelse om dataskydd mellan EU och USA.