Idag var sista dagen för att lämna synpunkter på utredningen om startlån för unga, vars betänkande lämnades till regeringen i våras. Som helhet ställer sig Mäklarsamfundet bakom utredningens förslag, men ser också möjliga förändrings- och utvecklingsmöjligheter som skulle göra ett startlån mer effektivt, utan ökad risk för bostadsmarknadens stabilitet och motståndskraft.

– Mäklarsamfundet arbetar för att minska den ohållbara boendeklyftan mellan generationerna. Då behöver fler unga ges möjlighet att ta det första klivet över en idag orimligt hög tröskel in på den ägda marknaden. Om utredningens förslag genomförs, skulle det hyvla ner trösklarna ordentligt samtidigt som långt färre skulle tvingas in i blancolånsfällan, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundets tillstyrker betänkandets förslag om startlån, och föreslår utöver detta bland annat:

  • Att ersätta kraven om att belåna 85 procent av bostaden, och att inte ha ägt en bostad de senaste 10 åren med ett krav om att inte under de senaste 2 åren haft ett bostadslån.
  • Att den föreslagna beloppsgränsen avskaffas, så att den procentuella gränsen på 10 procent ger en automatisk uppräkning av beloppet så att det följer inflationen och boprisutvecklingen.
  • Att det utreds i vilken utsträckning bolånetaket påverkat tillväxten i blancolån.

– Nu har politikerna en sällsynt chans att sänka trösklarna in till bostadsmarknaden samtidigt som de kan minska användandet av skadliga blancolån. Vår bedömning är att startlånet särskilt skulle gynna kapitalsvaga hushåll, och därmed också skulle få positiva jämställdhets- och integrationseffekter, säger André Nilsson, näringspolitisk expert Mäklarsamfundet.