Medivir meddelade under torsdagsmorgonen att den sista patienten med avancerad levercancer har inkluderats i den första delen av fas Ib-studien med MIV-818. Liksom övriga patienter i studien doseras patienten i cykler om tre veckor som inleds med MIV-818 som monoterapi under fem dagar. Parallellt förbereder bolaget del två i fas Ib-studien för att kunna inledas under andra halvåret 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande. Medivir ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

“Det är glädjande att vi lyckats genomföra studien så här långt utan några större förseningar trots den pågående Covid-19-pandemin. Vi förbereder nu för studiens andra del där MIV-818 kommer att användas som kombinationsbehandling. Detaljer kring den planerade kombinationsstudien kommer presenteras under andra kvartalet i år. Vi tror att MIV-818 har potential att ge en betydande förbättring av behandlingen av patienter med levercancer”, säger Yilmaz Mahshid, vd på Medivir.

Första delen av fas Ib-studien med MIV-818 är en klassisk doseskaleringsstudie med tre kohorter om vardera tre patienter med avancerad levercancer som genomgått tidigare behandlingar. Syftet är att ytterligare undersöka säkerhets- och tolerabilitetsprofilen samt att fastställa startdosen för del två i fas Ib-studien. Data från studiens första del förväntas kunna presenteras vid en framtida vetenskaplig konferens.