Max Matthiessen befinner sig i en expansiv fas med fokus på innovation och ökad tillväxt. Målet är att bli dubbelt så stora inom 3-5 år. Som en del i förändringen är en ny ledningsgrupp utsedd.

Max Matthiessens vd, sedan nio månader, Jacob Schlawitz har den senaste tiden tagit ut en ny riktning för verksamheten. Han har höga ambitioner och vill bland annat fördubbla antalet kundmöten från dagens
50 000 om året till 100 000. I det ligger även målet att bli dubbelt så stora i Sverige inom 3-5 år. Tillväxten ska bland annat ske genom en ökad digitalisering via smarta verktyg.

– Vi vill bli marknadsledande inom fyra prioriterade områden – liv och pension, kapitalförvaltning, private banking och tillväxt inom sakförsäkring. För att ta oss dit har vi förändrat ledningsgruppen som nu är redo för att ta bolaget till en ny nivå och förbättra kundupplevelsen, säger Jacob Schlawitz och fortsätter;

-Vi har nu en väl sammansatt ledningsgrupp och ett bra team för de förändringar och förbättringar vi planerar göra för våra 150 000 kunder runt om i hela Sverige.

Johan Keding blir ny chef för Liv och pension, bolagets största affärsområde med cirka 800 mkr i omsättning och 400 anställda. Han har en bakgrund från Söderberg & Partners samt som affärsområdeschef för Health & Benefits på riskhanterings- och pensionsrådgivningsbolaget Aon. Han har tillträtt sin tjänst.

Karin Askell blir ny CMO – chief marketing officer – med ansvar för kommunikation och varumärke. Hon har en bakgrund som varumärkeschef i SPP Storebrand och under drygt tio år i Handelsbanken. Hon kommer från egen konsultverksamhet och tillträder i augusti.

Erik Skoog blir ny CFO och kommer närmast från riskhanterings- och pensions-rådgivningsbolaget Aon där han är CFO för Norden samt Co-CEO. Han har en gedigen finansiell bakgrund bl.a. från Nordea och UBS, samt General Motors och Essity/SCA. Han tillträder i november.

Förutom de ovan tre presenterade ingår följande i ledningsgruppen för Max Matthiessen;

I oktober anställdes Sebastian Siegl som chef för kapital- och förmögenhetsförvaltning och Anna-Lena Olsson, sedan maj, som chef för IT och Affärsutveckling (CIO). Sedan tidigare består ledningsgruppen av Joakim Fick, chef compliance, Fredrik Berg, chef sakförmedling, Carina Hopstadius, chef HR samt vd och koncernchef Jacob Schlawitz. Fram till november även Anna Berg, CFO samt Henrik Källén tf operativ chef COO.