Matsmart-Motatos lämnar bakom sig det starkaste året i bolagets historia, med tangerad lönsamhet på hemmamarknaden och en flygande start på Europas största marknad: Tyskland. Idag stänger Matsmart-Motatos en ny finansieringsrunda, den största hittills i bolagets historia.

Den avslutade finansieringsrundan har attraherat investerare med tydligt fokus på investeringar som kraftfullt verktyg att driva på en hållbar utveckling; i detta fall en reformering av världens matsystem. Totalt tar det onlinebaserade impact-bolaget in 350 miljoner SEK och två nya investerare: SEB Private Equity och Gullspång Re:food Invest, som tillsammans lett investeringsrundan.

-Det är uppenbart att det finns ett enormt intresse i marknaden för bolag som vårt, som har en affärsmodell som är helt linjerad med de globala målen och där varje tillväxtkrona betyder ökad impact. Där hållbarhet tidigare sågs som ett positivt tillägg upplever vi idag att det för många utgör hela förutsättningen för att investera. Det är oerhört glädjande, kommenterar Karl Andersson, vd och grundare.

SEB Private Equity kommenterar investeringen såhär:

– Matsmart passar väl in i vår övergripande investeringsstrategi med ökat fokus på hållbarhet. Vi har under en längre period investerat bakom trender som drivs av hållbarhet. Matsmart, vars affärsidé och syfte är att minska problemet med matsvinn, har en mycket bra matchning med de värden vi söker i nya investeringar, kommenterar Victor Lang, Chief Investment Officer, SEB Private Equity.

Gullspång Re:food Invest har ett mycket tydligt fokus på förändringsdrivande investeringar inom mat och dryck, där matsvinn är ett prioriterat område.

– Det är möjligt att klara de globala klimat- och miljömålen till 2030 och att stoppa den ökande ohälsan orsakad av mat, men bara om det globala matsystemet reformeras. Vi investerar i bolag som inte bara har stor potential att bli väldigt värdefulla, utan även driver de skiften som forskningen pekar ut som helt nödvändiga: Proteinskiftet från animaliskt till växtbaserat. Från jordbruk med negativ effekt på vår miljö till regenerativt jordbruk. Från ohälsosamma dieter till hälsosamma. Samt inte minst det skifte som Matsmart driver: från linjära försörjningskedjor med mycket svinn till cirkulära försörjningskedjor. Vi har följt Matsmart sedan 2015 och är imponerade av hur ledningen har lyckats bryta ny mark och med begränsade resurser lyckats bygga ett unikt bolag med stark tillväxt som löser ett mycket viktigt problem: att minska matsvinnet, säger Peter Odemark, Managing Partner på Gullspång Re:food Invest.

Finansieringen ska användas för att fortsätta den internationella expansionen, som inleddes på allvar under 2020 med lanseringen i Tyskland i april. Mottagandet på Europas största marknad har hittills överträffat alla förväntningar och tillväxtprognosen har skrivits upp flera gånger under året som gått. Nu väntar intåg på nya marknader, där bolaget kommer att kunna dra nytta av investerarnas erfarenheter.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningen för att fortsätta utveckla bolaget och förverkliga potentialen i den internationella expansionen. Med erfarenhet från vårt globala investeringsprogram ser vi att det finns en enorm potential i marknaden och ett stort värde i bolaget som verkar för att lösa problem för såväl leverantörer och kunder som miljön i stort, säger Maria Bilkenroth, Investment Director, SEB Private Equity.

Matsmart-Motatos vision är en värld utan matsvinn och bolaget kommer nu att växla upp arbetet för att påverka utvecklingen av världens matsystem i en hållbar riktning. Inte minst behövs kraftfulla insatser för att adressera de enorma resursförluster som finns i den globala livsmedelsproduktionen.

– Världens matsystem behöver bli mer cirkulära. Vårt viktigaste bidrag är fortsatt att vara en strategisk partner till den globala livsmedelsindustrin för att tillsammans skapa mer hållbara strukturer runt produktionen av mat, fortsätter Karl Andersson.

Tillväxtpotentialen för Matsmart-Motatos är i det närmaste obegränsad. Hittills har Matsmart-Motatos säkerställt att över 20 000 ton mat och konsumentprodukter har återcirkulerats i marknaden istället för att slängas. Att jämföra med ett årligt globalt matsvinn på 1,6 miljarder ton.

-Vi skrapar ännu bara på ytan. Världens matsystem har enorma utmaningar och för att lösa dem behövs modeller som går att skala. Som vår, avslutar Karl Andersson.

Utöver de investerare som lett finansieringsrundan har även Matsmart – Motatos befintliga investerare deltagit, bland dem Northzone, Norrsken VC, Novax, Ingka Group (IKEA) och LeadX Capital. Carnegie har varit finansiell rådgivare under investeringsrundan och Settervalls Advokatbyrå har bistått med legal rådgivning.