Matsmart kommer koncentrera sina insatser på Tyskland och Norden och omedelbart dra sig tillbaka från satsningen på den brittiska marknaden. Samtidigt kliver medgrundaren Karl Andersson ner från vd-posten.

– Det är aldrig ett lätt beslut att stänga ner marknader – framförallt är det tufft att släppa duktiga team. Och det känns förstås tråkigt mot bakgrund av det fantastiska mottagande vi fått av våra brittiska kunder sedan vi lanserade. Men marknadsläget är radikalt annorlunda idag än för ett par år sedan. Det är extremt svårt, för att inte säga omöjligt, att finansiera långsiktiga tillväxtcase. Därför har vi valt att konsolidera våra krafter och satsa större på marknaderna runt Tyskland och Norden där vi funnits längre. Här finns fortfarande stor outnyttjad potential och på dessa marknader har vi finansiell lönsamhet inom räckhåll, säger Peter Beckius, vd för Matsmart.

Peter Beckius, tidigare GANT och H&M, blir nu den ensamma VD:n för e-handelsföretaget Matsmart-Motatos, efter att ha delat VD-rollen tillsammans med medgrundaren Karl Andersson de senaste två åren. Karl Andersson kommer att gå vidare och ta en plats i företagets styrelse samtidigt som han fortsätter att aktivt stödja företagsledningen.

E-handelsföretag specialiserar sig på att sälja mat och konsumentprodukter som annars skulle ha slängts, till kunder som värdesätter både prismedvetenhet och klimathänsyn. Matprodukter som säljs är exempelvis sådana med kort bäst före-datum eller felaktiga förpackningar.

Matsmarts brittiska sajt har sedan lansering återcirkulerat drygt 1000 ton mat och konsumentprodukter till brittiska hushåll och konceptet har varit välkommet på en marknad som präglas starkt av skenande levnadskostnader och inflation.

“Den tyska verksamheten har fördubblats i storlek”

Under tiden då Karl Andersson och Peter Beckius delade på VD-rollen har företaget expanderat till två nya marknader, Storbritannien och Österrike, och den tyska verksamheten har fördubblats i storlek. Dessutom har företaget under deras ledning genomfört sin största investering hittills, automatiseringen av den nordiska lagerverksamheten, vilket har varit avgörande för företagets lönsamhet i Norden. Den svenska marknaden har också visat positiva resultat sedan första kvartalet 2023.

– Karl och jag har gemensamma värderingar och vårt delade ledarskap har fungerat väldigt bra under de två hektiska år vi har bakom oss. Det gör mig väldigt stolt att kunna säga att vi nu rör oss stadigt mot lönsamhet på gruppnivå. I förlängningen betyder det att vi lyckats bygga en skalbar affär som låter livsmedelsindustrin lösa utmaningarna med matsvinn och -förluster – problem som globalt är värda 500 miljarder dollar och som bidrar signifikant till världens växthusgasutsläpp. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta den här resan, kommenterar Peter Beckius.

– Vårt bolag växte fram för tio år sedan, från riktiga gräsrotsobservationer kring hur ineffektivt matsystemet är. Att vi sedan har lyckats bygga upp ett internationellt bolag handlar ur mitt perspektiv väldigt mycket om att vi kunnat övertyga fantastiska personer att jobba för vår vision. Otroligt duktiga människor som jobbat outtröttligt under de nio år som vår e-handel varit öppen. En av de här människorna som klivit in genom dörrarna till Matsmart är Peter. Jag känner mig väldigt trygg med att lämna över ledarskapet till honom, säger Karl Andersson.

Framöver kommer Karl Andersson att ägna mer tid åt att företräda Matsmart i frågor som rör kommersiella lösningar för att hantera hållbarhetsutmaningar kopplade till matförluster och svinn.

– Relevansen för hållbara lösningar som folk också har råd med har aldrig varit större. Och just nu händer väldigt mycket på EU-nivå för att snabba på konsumentbranschernas hållbara omställning. Ta till exempel EU:s Waste Framework Directive som föreslår tvingande matsvinnsmål för länder och organisationer. Vi kan vara en lösning för de globala livsmedels- och konsumentvarubolagen och vi är också ett levande bevis för konsumenter – men även politiker – att hållbart inte behöver betyda dyrt, konstaterar Karl Andersson.

Matsmarts uppdrag är att få fler människor att upptäcka och köpa räddad mat. År 2022 återanvände företaget 25 000 ton mat och konsumentprodukter, vilket motsvarar över 19 000 ton CO2e.

– De kommande två åren kommer framförallt handla om att göra vårt erbjudande bättre. Med det sagt kommer vi inte stänga dörren när expansionsmöjligheter öppnar sig. Om det är en sak vi kommer hålla fast vid så är det “allt är möjligt”-inställningen som Karl har hamrat in i grunden till det här bolaget, avslutar Peter Beckius.