En nyligen publicerad rapport från SCB visar att medan en dagens lunch på restaurang har blivit billigare jämfört med att köpa mat i butik under det senaste året, har priset på utelunch ökat mer än både livsmedelspriser och den allmänna prisutvecklingen i Sverige under hela 2000-talet.

För många som arbetar är det en avvägning mellan att ta med sig en matlåda eller köpa dagens lunch på restaurang med kollegorna. Vanligtvis är den hemlagade maten det mest kostnadseffektiva alternativet, men enligt SCB:s Konsumentprisindex (KPI) har det blivit dyrare att laga sin egen mat jämfört med att äta på restaurang det senaste året.

– En matlåda kan såklart variera väldigt mycket i pris beroende på vad man väljer att ha i den, men om vi utgår från att den följer den generella kostnaden för livsmedel i butik så har priset på en matlåda stigit med ungefär 20 procent det senaste året. Under samma period har det genomsnittliga priset på en dagens lunch ökat med strax under 9 procent, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB.

– Priset på livsmedel i butik har procentuellt stigit mer än dubbelt så mycket som en dagens lunch på restaurang det senaste året.

Utelunchen har blivit dyrare över tid

Sedan 2000-talet har det däremot blivit mer och mer ekonomiskt fördelaktigt att laga mat hemma till lunch.

– Om vi utgår från de genomsnittliga priserna varje år så steg priset på en dagens lunch med 90 procent mellan 1999 och 2022. Under samma period steg priset på livsmedel och alkoholfria drycker med 62 procent.

Enligt KPI har den genomsnittliga prisnivån i Sverige ökat med 44 procent. Men när det gäller dagens lunch har priset ökat ännu mer jämfört med 1999, trots att prisökningen på livsmedel låg under den allmänna prisutvecklingen under flera år i början av 2000-talet.

– Då vi över tid har haft en högre lönetillväxt än den allmänna prisutvecklingen är det kanske inte så konstigt att det blivit relativt dyrare att äta ute. Lönekostnader är ju en stor del av en restaurangs kostnader, något som borde synas i slutpriset, säger John Eliasson.

Källa: SCB
Källa: SCB