I många delar av landet slås det solrekord. I mars sken solen sammanlagt 269 timmar över huvudstaden, det är 118 soltimmar fler än normalt. Villaägare som har installerat solpaneler på taket har all anledning att vara glada nu när elpriserna är höga. För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 10 kilowatt (en vanlig standard för en villaägare) har mars månads solstrålar genererat drygt 670 kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkning. Det innebär en besparing på cirka 1000 kronor för den enskilda villaägaren under den senaste månaden.

Bixia arbetar långsiktigt för att ställa om elförsörjningen till en helt förnybar elmarknad och göra det enklare och lönsammare att producera el från sol, vind och vatten. Antalet producenter ökar i snabb takt, inte minst när det gäller solel.  Sammanlagt har elbolaget samarbete med cirka 2.300 solelsproducenter.

– Sedan årsskiftet har antalet solelsproducenter ökat med nästan 20 procent hos oss på Bixia, men trots den stora ökningen står solel fortfarande för en liten andel av den totala elproduktionen.  De villaägare som valt att investera i solpanel har verkligen fått utdelning på sin investering, i synnerhet nu under mars månad då elpriset varit högt, det är en riktig solskenshistoria, säger Oscar Carmefeldt, kundansvarig, Bixia.

Elbolaget Bixia och solcellsföretaget Cellsolar erbjuder en helhetslösning för villaägare som vill producera sin egen el och samtidigt får bra betalt för den överskottsel de producerar. Starkt bidragande orsaker till att allt fler villaägare vill investera i solpanel är det gröna skatteavdraget och det skyhöga elpriset och det oroliga världsläget samt att marknaden är mer mogen med attraktivare och smidigare paketlösningar.

-Vi hoppas att ännu fler villaägare upptäcker de stora fördelarna med att bli egenproducenter av grön el och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Det är såklart fördelaktigt rent ekonomiskt att producera sin egen el och sälja vidare överskottelen till oss till ett förmånligt pris. Vi ser också ett stort värde i att vi blir fler småskaliga elproducenter i Sverige för att inte bli lika beroende av att köpa el från övriga Europa, säger Oscar Carmefeldt, kundansvarig, Bixia.