Attanas styrelsen har idag utsett Marcus Söderberg som den nya VD:n. Han tillträder omedelbart och övertar det operativa ansvaret från och med nu. Det framgår enligt bolagets pressmeddelande.

Tidigare vd och grundare, Teodor Aastrup, kommer att fortsätta i rollen som utvecklingschef och fokusera på befintliga och framtida kunder samt ha ansvar för produkt- och patentstrategi, instrumentutveckling, QCM-teknologi och produktion.

Marcus har en omfattande bakgrund inom IT- och finansbranschen och kommer senast från sin roll som tillförordnad VD på Telia Finance. Han har omfattande erfarenhet av affärs-, verksamhets- och produktutveckling samt kommersialisering av olika företag, affärsområden och produkter. Marcus har sedan innan haft en aktiv roll inom Attana, där han bland annat arbetat med marknadsföring och IR. Sedan 2016 är Marcus även aktieägare i Attana.

”Jag är mycket glad att vi hittat en VD som kan leda Attana mot lönsamhet med bra fokus på både ledarskap, ekonomi och försäljning, och som känt och trott på bolaget under en längre tid. Vi har ännu inte haft den utvecklingen vi önskat och vi behöver göra en förstärkning och förändring. Marcus med sin erfarenhet av både storbolag och startup i olika chefsroller blir en stor tillgång för Attana och detta möjliggör för teamet att fokusera på befintliga och nya kunder samt vår teknikutveckling”, säger ordförande Arne Nabseth.

”Det är en inspirerande uppgift vi har framför oss och jag ser mycket framemot att bidra och utveckla Attana och våra kundrelationer. Attanas teknik är världsledande och används både för effektiv läkemedelsutveckling och för att säkerställa individers vaccinskydd. Fokus kommer initialt vara på att nå lönsamhet, säkra finansiering och stärka den kommersiella agendan”, säger Marcus Söderberg.