Mangold har nyligen beslutat att förvärva ytterligare 18,4 procent av aktierna i KredFin AB för cirka 18,4 MSEK. Detta innebär att Mangold nu blir den största ägaren i KredFin med en ägarandel på 45,6 procent. Köpeskillingen består av både nyemitterade Mangold-aktier om 9,2 MSEK och en kontant betalning om 9,2 MSEK. Det framgår av ett pressmeddelande.

KredFin är ett fondbolag som förvaltar ett antal fonder och äger andelar i andra finansiella bolag. De två största fonderna i KredFin är Scandinavian Credit Fund I (SCFI) och Nordic Factoring Fund (NFF). SCFI erbjuder direktutlåning till mindre och medelstora företag medan NFF är en fondprodukt för svenska privatinvesterare som söker exponering mot den nordiska marknaden för factoringlån.

KredFin har visat på god avkastning och förvaltar ett belopp om överstigande 4,8 MdrSEK. Resultatet före skatt uppgick för räkenskapsåret 2021 till cirka 16,1 MSEK och cirka 9,7 MSEK för 2020. Koncernens balansomslutning för 2021 uppgick till cirka 5,0 MdrSEK.

Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande och är en del av Mangolds plan att diversifiera koncernens intäkter. Investeringar i intressebolag är en viktig del för att öka återkommande intäkter som inte är direkt korrelerade med Mangolds verksamhet.

Per-Anders Tammerlöv, VD på Mangold, kommenterar: ”Vi investerade i KredFin första gången under 2016 och ser nu möjlighet att öka vårt ägande till ett attraktivt pris. Vi har sett att KredFin genererat god avkastning och vi har stora förhoppningar på att vi kan fortsätta att utveckla KredFins verksamhet.”