En oroväckande trend visar att kunskapen om hemförsäkring är låg bland unga vuxna. Enligt ny data är det så många som två av fem unga vuxna som inte känner till vad en hemförsäkring innebär. Detta är särskilt bekymmersamt då hemförsäkringen utgör en vital del av skyddsnätet för konsumenters privatekonomi.

Finansinspektionens insats

Medvetna om denna kunskapsbrist, har Finansinspektionen (FI) tagit initiativ till en kampanj för att öka medvetenheten. De har skickat ut 45 000 brev till unga vuxna som nyligen flyttat, med syftet att uppmuntra dem till att skaffa hemförsäkring.

Vikten av Hemförsäkring

Hemförsäkringen är särskilt viktig för dem som precis flyttat. Bland unga under 30 år äger endast fyra av tio en egen hemförsäkring. Utan denna kan kostnaderna vid till exempel en vattenläcka eller brand bli astronomiska, ibland upp till hundratusentals kronor.

Handfasta råd till unga vuxna

Sofia Tyréus, expert på finansiell folkbildning hos FI, understryker vikten av en hemförsäkring: “Det är en av de viktigaste investeringarna för din nya bostad. Den ger omfattande skydd och trygghet, och utan den riskerar unga vuxna att dra på sig stora skulder.” Hemförsäkringen är en universell lösning, lämplig oavsett bostadsform. Den kan även innehålla allriskskydd, eller “drulleförsäkring”, som skyddar mot en rad oförutsedda händelser.

Tyréus rekommenderar att man jämför priser och villkor från olika försäkringsbolag innan man väljer hemförsäkring. Hon poängterar även vikten av att faktiskt använda försäkringen om olyckan skulle inträffa.