2000 konsumenter över hela världen deltog i undersökningen som även innebär lanseringen av Mambus forskningsserie ‘Disruption Diaries’


Berlin, 15 april 2021 – En studie som intervjuat 2 000 konsumenter globalt som släpptes idag av Mambu, den marknadsledande plattformen för bank- och finansiella tjänster, avslöjade att ett betydande missförstånd kring det som kallas “open banking” hämmar dess framväxt.  Censuswide-undersökningen, beställd av Mambu, fann att mer än hälften (52 procent) av deltagarna i undersökningen aldrig hört talas om begreppet och 61 procent har aldrig använt det, trots att 80 procent av respondenterna använder en eller flera mobila ekonomi-appar.
– Undersökningen avslöjar att en majoritet kunder inte förstår vad open banking är, hur det fungerar och vad det betyder för dem. Men det avslöjar också att de bryr sig om att få bättre finansiella tjänster som stöder deras livsstil – det vill säga smart banking. Om banker tillgodoser detta behov och den bristande förståelsen kommer det att hjälpa bankerna att bygga kundlojalitet och tillhandahålla verkligt innovativa och inkomstgenererande tjänster, säger Elliott Limb, Mambus Chief Customer Officer.
The Big Disconnect

Open banking har sett en ökning globalt som ett resultat av COVID-19-pandemin, och forskningen tyder på en markant förändring i attityd och prioriteringar till följd av krisen. Enligt Mambus undersökning vill 52 procent ha mer kontroll över sin ekonomi. Samtidigt sa 40 procent att pandemin hade förändrat deras inställning till integritet och 24 procent att den hade förändrat deras inställning till att dela sin data.
  • Jag har behövt ta mer kontroll över min ekonomi (52%)
  • Jag har haft tid att göra min egen forskning och förstå det bättre (41%)
  • Min inställning till integritet har förändrats sedan pandemin (40%)
  • Jag är mindre orolig för att dela data (24%)
Men befintliga problem kvarstår där 48 procent av konsumenterna hävdar att de är “rädda” för att använda open banking och 53 procent tror fortfarande att open banking är ett farligt sätt att använda sig av delning av data. När man tittar på detta närmare hävdar nästan hälften av de tillfrågade att deras banker har gett dem en försäkran om säkerheten vid open banking eller gav information om vad de många fördelarna är, där ytterligare 24 procent uppgav att även om det förklarades kunde det ha gjorts i ett bättre sätt.
– Bankerna måste acceptera att öppen bankverksamhet fortfarande är ett fenomen som inte är helt begripligt, så detta är utgångspunkten. Vi tror att de behöver investera tid och ansträngningar i att utbilda kunder om de nya möjligheterna de får tillgång till, och också informera dem om deras rättigheter och den höga säkerhetsnivån som täcks av open bankingt, säger Dmitrii Barbasura, VD och grundare av Salt Edge som är en Mambu-partner.
Dags för förändring
Undersökningen visade att möjligheten för open banking visade att 57 procent sa att de skulle vara mer benägna att använda den om deras bank mer framgångsrikt hade implementerat och marknadsfört den.
När man undersöker ytterligare vad konsumenterna vill ha, visar undersökningen att nästan hälften av de svarande vill ha omedelbara digitala penningöverföringar. Mer än en tredjedel vill ha aggregerade banksaldon med en överblick, en tredjedel vill ha tips om bättre penninghantering och en fjärdedel vill ha förslag på pengar för sina räkningar.
  • Omedelbar överföring av pengar mellan olika konton (48%)
  • Se olika kontosaldon tillsammans med en överblick (38%)
  • Hjälp till att öka mitt sparande automatiskt när jag beräknar utgiftsmönster och flyttar reservpengar till sparande eller investeringar (36%)
  • Få användbara tips om bättre penninghantering (34%)
  • Få ett totalt månatligt kontoutdrag (34%)
  • Tillåt åtkomst till bankdata för att få automatiska förslag om sparande som kan göras på räkningar och försäkringar (26%)
Detta är den första studien av Mambus nyligen lanserade forskningsserie, Disruption Diaries. Serien försöker förstå vad kunder tycker om de viktigaste trenderna som driver utvecklingen av finanssektorn i ett försök att identifiera möjligheter för banker och andra. Den fullständiga rapporten om öppen bankverksamhet finns att ladda ner här.