Under september månad 2023 rapporterar Svensk Mäklarstatistik att bostadspriserna på nationell nivå för såväl bostadsrätter som villor förblev oförändrade. Dock visade det sig att priserna i flera av våra större städer i landet hade en nedåtgående trend. På årsbasis har prisutvecklingen varit måttlig med en ökning på +1 % för bostadsrätter och en minskning på -6 % för villor.

Bostadsrätter

I Stockholms storstadsregion förblev bostadsrättspriserna oförändrade under september. Däremot rapporterades en nedgång med -1 % i Göteborg och -2 % i Malmö. Priserna sjönk med -1 % i samtliga centrala delar av de stora stadsområdena. Årstakten varierar mellan -3 % och +4 %, där Malmöområdet noterar de lägsta siffrorna och Stockholmsområdet de högsta, enligt Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Vad gäller villor såg vi en nedgång på -1 % i priserna i både Stockholms och Göteborgs storstadsregioner, medan priserna i Malmöområdet förblev oförändrade. På årsbasis har villapriserna minskat med -4 % till -5 %, meddelade Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Antalet sålda bostäder fortsätter att vara lågt. Under de senaste tre månaderna såldes 22 900 bostadsrätter och 13 100 villor, vilket motsvarar en minskning på -5 % för bostadsrätter och en ökning på +1 % för villor jämfört med samma period föregående år. På nationell nivå var medelpriset för en villa i september 3,7 miljoner kronor, medan kvadratmeterpriset för bostadsrätter låg på 44 000 kronor.

Mäklarsamfundets kommentar

“Sett över de senaste tre månaderna är priserna i stort sett oförändrade, vilket stämmer överens med våra medlemmars prognos inför det tredje kvartalet. Det som kommer att påverka marknaden framöver är det kommande räntebeskedet i november och hur utbudet utvecklas,” säger Joakim Lusensky, kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket ± 0 % – 1 % + 1 % 43953
Centrala Stockholm – 1 % ± 0 % + 4 % 103363
Stor-Stockholm ± 0 % – 2 % + 4 % 64421
Centrala Göteborg – 1 % + 1 % ± 0 % 63295
Stor-Göteborg – 1 % – 2 % – 2 % 46058
Centrala Malmö – 1% – 1% – 1 % 36619
Stor-Malmö – 2 % – 2 % – 3 % 33201

Statistiken baseras på försäljningen av 22 923 bostadsrätter under perioden juli 2023 – september 2023. Tremånaderssiffran jämförs med perioden april 2023 – juni 2023, tolvmånaderssiffran med perioden juli 2022 – september 2022, och enmånadssiffran jämförs med perioden juni 2023 – augusti 2023. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik för VILLOR, september 2023:

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket ± 0 % + 1 % – 6 % 3698 000
Stor-Stockholm – 1 % – 1 % – 4 % 6625 000
Stor-Göteborg – 1 % ± 0 % – 5 % 5171 000
Stor-Malmö ± 0 % – 1 % – 5 % 5018 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 104 villor under perioden juli 2023 – september 2023. Tremånaderssiffran jämförs med perioden april 2023 – juni 2023, tolvmånaderssiffran med perioden juli 2022 – september 2022, och enmånadssiffran jämförs med perioden juni 2023 – augusti 2023. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik för Fritidshus:

FRITIDSHUS 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 7 % 2150 000

Statistiken baseras på försäljningen av 3 878 fritidshus mellan oktober 2022 och september 2023. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Källa: Svensk Mäklarstatistik