På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter i april med +1,5 % medan villapriserna ökade med +0,9 %. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med +1,6 % och villorna med +0,7 %. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Största prisökningen under april var det i centrala Göteborg med över +2 %. Något under +2 % noterades i Storgöteborg, Storstockholm och i centrala Stockholm. I Stormalmö steg priserna med knappa +1 % medan priserna i centrala Malmö var nära oförändrade. På årsbasis varierar prisförändringarna från nära oförändrat i Göteborgsområdet till +3 % i centrala Malmö och centrala Stockholm. Bland länen visar prisutvecklingen på årsbasis en stor spridning. Från -12 % i Jämtland till +7 % i Örebro län, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I samtliga storstadsområden och även i riket utanför storstadsområdena ökade villapriserna med runt +1 % i april. På årsbasis är priserna närapå oförändrade i Storstockholm och har ökat med runt +3 % i Storgöteborg och Stormalmö. Prisutvecklingen på årsbasis bland länen varierar från -7 % i Blekinge upp till +12 % i Norrbotten, säger Hans Flink.

Marknaden

Antalet sålda bostäder fortsätter att öka. Under april såldes 14.300 bostäder vilket är +24 % fler än samma månad förra året. Av dessa var 9.500 bostadsrätter (+21 %) och 4.800 villor (+31 %). Sett till perioden januari-april är antalet sålda bostäder nu strax över antalen 2019 som får anses vara mer av ett normalår, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

Bostadsmarknaden visar musklerna med breda prisuppgångar, budgivningar och fler genomförda affärer i april. Men utbudet är fortfarande stort, så både säljare och köpare kan se möjligheter på den här marknaden, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, april 2024

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket + 1,5% + 3,8% + 1,6% 44465
Centrala Stockholm + 1,5% + 4,0% + 3,0% 107590
Stor-Stockholm + 1,6% + 4,7% + 2,4% 65925
Centrala Göteborg + 2,3% + 5,1% – 0,2% 65092
Stor-Göteborg + 1,7% + 2,6% + 0,2% 46674
Centrala Malmö + 0,3% + 2,2% + 3,2% 37489
Stor-Malmö + 0,6% + 1,1% + 1,8% 34336

Statistiken baseras på försäljningen av 27 914 bostadsrätter under februari 2024 – april 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2023 – januari 2024, tolvmånaderssiffran med februari 2023 – april 2023 och i enmånadssiffran jämförs januari 2024 – mars 2024 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, april 2024

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket + 0,9% + 2,6% + 0,7% 3929 000
Stor-Stockholm + 1,1% + 3,5% + 0,5% 6810 000
Stor-Göteborg + 1,0% + 4,3% + 2,5% 5563 000
Stor-Malmö + 1,4% + 3,8% + 3,1% 4955 000

Statistiken baseras på försäljningen av 12 944 villor under februari 2024 – april 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2023 – januari 2024, tolvmånaderssiffran med februari 2023 – april 2023 och i enmånadssiffran jämförs januari 2024 – mars 2024 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 3,7% 2196 000

Statistiken baseras på försäljningen av 4 093 fritidshus mellan maj 2023 och april 2024. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Källa: Svensk Mäklarstatistik