Sverige har de högsta flyttskatterna inom EU, vilket gör det svårt för människor att flytta. En ny rapport från Mäklarsamfundet jämför bostadsmarknaderna inom EU och hur beskattningen av bostäder skiljer sig åt inom unionen.

I rapporten ”Sverige – landet med höga flyttskatter” har Mäklarsamfundet sammanställt data och forskning om beskattningen av bostäder inom Europeiska unionen, samt delvis i medlemsländerna i OECD. Trots att trenden i andra medlemsländer går mot lägre flyttskatter, avskaffande av reavinstskatter och enhetliga fastighetsskatter, utmärker sig Sverige med de högsta flyttskatterna enligt OECD.

Sverige har den högsta reavinstskatten på bostäder inom EU, den högsta skatten på nya inteckningar och är det enda landet som inte har omfattande undantag från dessa skatter. Samtidigt visar forskning att en mer välfungerande beskattning av bostäder skulle effektivisera bostadsmarknaden, öka tillväxten och förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

– Sverige behöver genomföra en omfattande reform av bostadsskatterna för att fler ska kunna flytta till de bostäder de behöver. Varje procent i flyttskatt minskar rörligheten på bostadsmarknaden och skadar arbetsmarknaden. Det förstärker inlåsningseffekter och minskar tillväxten, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundets rapport resulterar i tre policyförslag för ett mer effektivt skattesystem som tar hänsyn till utvecklingen på bostadsmarknaden och forskningen. Reavinstskatten bör successivt sänkas och baseras på verklig, istället för nominell, värdestegring i enlighet med OECD:s rekommendationer. I linje med andra länders exempel bör reavinstskatten också avskaffas för permanentbostäder. Sverige bör även avskaffa stämpelskatten, som försvårar för personer som vill köpa sin första egna bostad.