Idag publicerade Finansinspektionen (FI) sin årliga bolånerapport. Rapporten visar bland annat att bolånen har ökat i relation till inkomsterna, men också att hushållen har marginaler att klara sina lånebetalningar. Mäklarsamfundet ser med oro på hur kreditrestriktionerna gör att många nya bolånetagare tar blancolån för att finansiera delar av sina bostadsköp.

Varje år sammanställer FI sin bolånerapport som beskriver hushållens finansiella situation på bostadsmarknaden. Rapporten beskriver belåningsgrad, skuldsättning, lånevillkor och återbetalningsförmåga hos svenska hushåll. Årets rapport visar bland annat att nya bolånetagare har en högre skuldkvot än befintliga.

– Att skuldkvoten ökat är normalt när räntorna ligger stadigt på en extremt låg nivå och bostadspriserna gått upp. När någon som bott i en bostad under en prisuppgång flyttar och nya ägare flyttar in leder det ofta till att lånet på bostaden blir högre, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Bolånerapporten visar också att det är relativt många förstagångsköpare som tar lån utan säkerhet, så kallade blancolån, för att delfinansiera bostadsköp. 3,6 procent av alla nya bolånetagare under 2020 använde blancolån. Snittbeloppet var 165 000 kr.

– Mäklarsamfundet ser med oro på att hårda kreditrestriktioner tvingar många att ta stora och dyra blancolån för att kunna köpa en bostad. Det är hög tid att se över kreditrestriktionernas negativa effekter på både individ och samhälle. Mer flexibla bolåneregler skulle öka tryggheten och ge fler möjligheter att förverkliga sina bostadsdrömmar, fortsätter Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.