Inom kosmetikbranschen är delning av produktinformation och dokumentation lagstadgat men olyckligtvis mycket resurskrävande. Sekretesshantering och manuell administration saktar ner produktutveckling och försäljning vilket svenska Make Notion nu ska ändra på. Med uppstickarens plattform kan kosmetikföretag automatisera stora delar av administrationsarbetet och spara upp till 80 procent av arbetstiden. Nu välkomnar bolaget sina första kunder, Elixir Cosmeceutical och Tanrevel, samt skruvar upp tillväxttakten genom att resa kapital.

Uppstickaren Make Notion

Make Notion startades sent 2022 av skönhetsveteranen Nina Drake tillsammans med bolagsbyggaren Hidden Dreams. Detta efter att de identifierat ineffektiva arbetsprocesser inom kosmetikbranschen, särskilt kopplat till informationshantering och delning. Kosmetikföretag hanterar ofta stora mängder artikelinformation och produktdokumentation som av olika skäl krävs i leverantörskedjan. Utöver att det äter dyrbar tid så bäddar det manuella arbetet för mänskliga fel och stora lanseringsförseningar.

Den första versionen av Make Notions plattform lanseras redan nu under hösten med syftet att automatisera arbetet. De nyanslutna kunderna Tanrevel samt Elixir Cosmeceuticals spelar en essentiell roll i produktutvecklingen framåt. Förutom den tidsbesparande funktionen som bidrar till tillväxt kommer plattformen förenkla transparens längst hela den kosmetiska värdekedjan. Något som begärs alltmer av myndigheter, kontrollorgan, återförsäljare och konsumenter.

Steget före – bygger redan nu för kommande regelverk

Nina Drake, medgrundare och vd på Make Notion, kommenterar utvecklingen: “Jag har arbetat i kosmetikbranschen i cirka tio år och har tyvärr alldeles för mycket erfarenhet av tidsödande informationsdelning mellan olika parter som kantas av både förvirring och frustration. Beslutet av Tanrevel och Elixir Cosmeceutical att vara våra första kunder återspeglar deras engagemang för att ligga i framkanten av tekniska framsteg inom skönhetssektorn. Genom att aktivt delta i produktutvecklingsprocessen gynnar dessa varumärken inte bara sin verksamhet utan de bidrar till hela branschens utveckling. Vi vet dessutom att regler på digitala produktpass eller andra transparenskrav ligger runt hörnet och utvecklar därför vår plattform så att den kan lösa så många av dessa krav som möjligt.”

För att öka tillväxttakten och produktutvecklingen öppnar Make Notion under september upp för en investeringsrunda där kapitalet bland annat ska gå till nordisk expansion samt att rekrytera ett inhouse-utvecklarteam.

Svårnavigerade regelverk i branschen

Andrea Marschall Hurtig, vd på Tanrevel, uttrycker sitt stöd för Make Notion: “Branschens regelverk är svårnavigerade och innefattar idag mängder manuellt arbete. Kraven växer dessutom och lär bara fortsätta göra det. För att lyckas erbjuda bra service, vara snabb till marknaden med nyheter och må bra som organisation längst vägen kan därför nya digitala innovationer vara en avgörande nyckel framåt. Genom Make Notion får vi mer tid över till att bedriva mer värdeskapande aktiviteter vilket betyder jättemycket för oss.”

Make Notion ser fram emot att förändra kosmetikbranschen genom att effektivisera processer och skapa en ökad transparens som gynnar alla aktörer i branschen. Med stöd från sina första kunder, Tanrevel och Elixir Cosmeceutical, är de redo att ta det första steget mot en mer digitaliserad och framtidssäker kosmetikindustri.