Ungefär två tredjedelar av svenskar är positiva till att etablera sin egen verksamhet. Osäkerhet och bristande identifiering av en lämplig affärsidé är vanligt förekommande hinder för att omsätta denna positiva inställning i praktiken. Detta framgår av en nyligen utförd undersökning av webbhotellföretaget STRATO i samarbete med Sifo.

En majoritet av svenskarna visar en positiv inställning till att bli företagare. Enligt en ny undersökning från STRATO uppger totalt 65 procent av de tillfrågade att de på något sätt känner sig positiva till att starta ett eget företag. Av dessa är 21 procent öppna för möjligheten att göra detta någon gång i livet, medan fyra procent har en dröm om att faktiskt starta eget. En tiondel av deltagarna har funderat över idén men har ännu inte tagit steget. Å andra sidan har 21 procent inte ens övervägt att starta eget ännu, medan 12 procent redan har en etablerad verksamhet.

Tabell från undersökningen som STRATO har gjort tillsammans med Sifo.

Bland de personer som har en positiv attityd till att starta eget, men ännu inte har genomfört det, är bristen på en passande affärsidé den största orsaken enligt 38 procent av deltagarna. Den näst vanligaste anledningen är nöjdheten med nuvarande anställning (34 procent), medan nästan en fjärdedel (23 procent) avstår på grund av osäkerhet. Ytterligare 19 procent anser att processen verkar vara för tidskrävande.

– Det är förståeligt att man värderar trygghet i arbetslivet, särskilt i ekonomiskt utmanande tider. Men vår studie visar tydligt att människor har drömmar. Drömmar som, om de förverkligas, inte bara kan stärka deras egen ekonomiska ställning, utan också bidra till Sveriges samlade ekonomiska styrka. Därför måste det göras lätt att omvandla drömmar till verklighet genom att komma igång med sitt eget företag och också få ut det online. De kan till och med hjälpa varandra – har man ett hjärteprojekt kan man börja smått under sin fritid för att ge det ett ansikte utåt på nätet, för att senare växla upp, säger Herman Borel, International Business Manager på STRATO.

Fler än var tionde vet inte hur man startar ett företag

Det finns också de som saknar kunskap om hur man faktiskt startar och driver ett företag. Detta upplevs som ett hinder för många av dem som har en positiv inställning till att starta eget men ännu inte har tagit steget. Respondenterna framhäver att de inte har tillräcklig vägledning om var och hur de ska börja (13 procent), att processen verkar alltför komplicerad (13 procent), brist på kunskap för att skapa en online närvaro såsom hemsida, webbshop eller e-post (8 procent), samt osäkerhet kring vilka verktyg som är lämpliga för att etablera närvaro online (5 procent).

Kvinnor mer negativa än män

Vidare visar undersökningen att en större andel kvinnor än män är mer tveksamma till att starta eget företag. Närmare 28 procent av kvinnorna uppger att de aldrig skulle vilja driva ett eget företag, jämfört med endast 19 procent av männen. Detta är den mest markanta skillnaden mellan könen bland svarsalternativen. Det verkar som om en större andel män är öppna för idén att eventuellt starta eget företag.