Magna och Veoneer meddelar idag att de har ingått ett slutgiltigt avtal enligt vilket Magna kommer att förvärva Veoneer, en ledare inom bilsäkerhetsteknik. Enligt avtalet kommer Magna att förvärva alla aktier i Veoneer för USD 31,25 per aktie kontant, vilket motsvarar ett totalt värde på USD 3,8 miljarder – En premie på 57 procent jämfört med torsdagens stängningskurs på New York-börsen.

Jan Carlson, Veoneers ordförande, VD och koncernchef säger: ”Detta är en attraktiv affär för alla våra intressenter. Den kommer att leverera betydande och omedelbart värde för Veoneers aktieägare genom en attraktiv premie över börskurs, och våra medarbetare får möjlighet att bli del av en av de skickligaste leverantörerna på mobilitetsområdet.”

Förvärvet förstärker Magna ytterligare och positionerar bolagets avancerade förarstödsystem (ADAS) som en global ledare med omfattande funktionalitet. Förvärvet tillför även Magnas ADAS-verksamhet större kunder och tillgång till nya kunder och regioner, särskilt i Asien. Magna avser att driva Arriver, Veoneers mjukvaruenhet för perception och körpolicy, som en fristående affärsenhet, på liknande sätt som Veoneer gör idag. Magna förvärvar dessutom Veoneers globala ledande position inom passiv säkerhetselektronik (Restraint Control Systems).

”Veoneers kompletterande teknikutbud, kundbas och geografiska fotavtryck passar utmärkt i vår ADAS-verksamhet, och förvärvet stärker vår globala talangbas inom teknik och mjukvaruutveckling”, säger Magnas CEO Swamy Kotagiri. ”Vi räknar med att den sammanslagna enheten blir en av branschledarna inom aktiv säkerhet, stärker positionen inom kompletta ADAS-system och blir väl positionerad för övergången till högre nivåer av autonomi. Förvärvet ligger också i linje med vår framåtsyftande strategi att accelerera investeringar i områden med hög tillväxt.”

När transaktionen slutförts kommer Veoneer att slås samman med Magnas befintliga ADAS-affär och integreras i Magnas verksamhetsenhet Electronics. Den sammanslagna verksamheten kommer att bygga på relationer med båda organisationernas bilkunder, leverantörer och teknikpartners för att utveckla produkter som är ”best in class”.

Veoneers styrelse rekommenderar enhälligt att Veoneers aktieägare godkänner det föreslagna samgåendet och samgåendeavtalet. Vidare har Veoneers aktieägare AMF, Cevian, AP4 och Alecta som tillsammans representerar cirka 40% av utestående stamaktier i Veoneer antingen ingått avtal med Magna eller indikerat sitt stöd för att rösta för transaktionen.