Dignisia är ett SaaS-bolag som strukturerar och analyserar data från förfallna fordringar på ett helt nytt sätt. Bland bolagets storägare återfinns Erik Selin och Intrums förre koncernchef Lars Wollung. Bolaget har funnits i tre år och har kunder och integrationer på 11 marknader mot de ledande inkassobolagen.

En avancerad mjukvara för hela kreditlivscykeln
Dignisia har skapat ett unikt system som bygger på att analysera och strukturera data från både kreditgivare och inkassobolag. Mjukvaran är molnbaserad och vänder sig till alla aktörer genom hela kreditlivscykeln. Kreditgivarna ökar sitt kassaflöde från förfallna fordringar genom datadrivna analyser som ger bättre beslutsunderlag för intern och extern kravhantering. Köpare av förfallna fordringar får en förbättrad förutsägbarhet av förväntat kassaflöde och därmed rätt förutsättningar för optimering av sin investering.

Vincent Kolb, Chief Credit Officer Lunar;
– Dignisia erbjuder oss en användarvänlig mjukvara för att löpande validera och optimera vår Collection strategi. Via Dignisias standardiserade dataformat fattar vi datadrivna beslut baserat på fakta och gemensamma KPI som ökar vår lönsamhet inom collection och maximerar försäljningspris vid portföljförsäljning.

Framtidens hantering av förfallna fordringar
Högt upp på agendan hos marknadens aktörer ligger att skapa ett standardiserat dataformat vid transaktioner av skuldportföljer. Genom att effektivisera och stimulera fler transaktioner av skuldportföljer minskar risken för en ny bankkris där kreditgivare sitter på dåliga lån som riskerar att skapa stora problem i banksektorn. Dignisias system innehåller bland annat ett standardiserat sätt att hantera data som skapar större transparens och bidrar till effektivare och mer lönsamma transaktioner för både säljare och köpare av förfallna fordringar.

Namnkunnig ägarbild och stora kunder
Erik Selin är den största externa ägaren av Dignisia, tillsammans med styrelseordförande Lars Wollung och bolagets ledning finns mer än 30 års erfarenhet från kredithanteringsbranschen. Sedan 2019, när bolaget lanserade sin mjukvara, har flera ledande kreditbolag tecknat långsiktiga samarbetsavtal med Dignisia. Idag används systemet bland annat av e-handlare, banker och leverantörer av kredithanteringstjänster. Systemet är redan implementerat på 11 marknader runt om i Europa och under de närmaste två åren väntar en stark expansion på den globala marknaden. Målet är att etablera sig som en världsledande mjukvaruleverantör inom analys och uppföljning av krediter och kredithantering.