Det patent som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider är nu även beviljat i Indien. Patentet är sedan tidigare godkänt i Europa, Sydkorea, Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan och vi avvaktar beviljande i Kanada.

Det framgår av ett pressmeddelande. Lumito ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

– Beviljandet av patentet i Indien förstärker Lumitos patentportfölj: Indien kan vara en stor potentiell framtida marknad för bolaget och patentet har potential inom flera användningsområden, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Kort om Lumitos världsomspännande patentfamiljer: Lumitos patent omfattar att tillsammans med nano-partiklar som markör skapa bilder med hög upplösning av vävnader, i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i ett första steg har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Lumito har patenterat teknologin med tre världsomspännande patentfamiljer.

  1. Den första patentfamiljen skyddar användandet av UCNP:s (upconverting nano-particles) för avbildning i spridande material. Denna familj har patent godkända i nyckelregioner över hela världen och innebär ett brett skydd, även utanför medicinskt användande.
  2. Den andra patentfamiljen, också den med patent godkända i nyckelregioner (se ovan), beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider. Denna patentfamilj beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.
  3. Den tredje patentfamiljen beskriver hur UCNP kan användas vid avbildning av framför allt vävnadsprover, specifikt inom patologi och vävnadsdiagnostik. I augusti 2020 godkändes denna tredje patentfamilj i Europa som första region. Patentet innefattar det applikationsområde inom vilket Lumito ska lansera sin första produkt. Patentet skyddar Lumitos in vitro-diagnostik med uppkonverterande nanopartiklar (UCNP).