Lipigon Pharmaceuticals ingår viktigt avtal med Leaderna Therapeutics för läkemedelskandidaten Lipisense.

Lipigon Pharmaceuticals, ett företag i Umeå som utvecklar läkemedel för att behandla rubbningar i kroppens blodfetter, har skrivit ett betydelsefullt utvecklings- och licensavtal med Leaderna Therapeutics för Storkina-regionen. Avtalet gäller företagets läkemedelskandidat Lipisense och har ett totalt värde på över 970 miljoner kronor.

Stefan K Nilsson, vd för Lipigon, uttrycker sin tillfredsställelse med avtalet och ser fram emot att samarbeta med Leaderna för att fortsätta utvecklingen av Lipisense®.

Lipigon Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag specialiserat på lipidbiologi och har expertis inom området. Avtalet innebär att Leaderna ansvarar för utvecklingen och kommersialiseringen av Lipigon’s kliniska läkemedelskandidat Lipisense i Kina, Hongkong, Taiwan och Macau (Storkina-regionen), medan Lipigon behåller de globala utvecklings- och kommersiella rättigheterna utanför Storkina.

En förskottsbetalning ingår i avtalet, och Lipigon kan även få milstolpsbetalningar upp till totalt 91 miljoner amerikanska dollar (över 970 miljoner svenska kronor). Det är betydande summor för det lilla Umeåbolaget, som har 8 anställda.

Stefan K Nilsson betonar att det viktigaste är den externa valideringen som avtalet innebär för Lipigon. Samarbetet med Leaderna ger företaget trovärdighet och visar att andra företag är intresserade av deras arbete.

Lipigon grundades 2010 och utvecklar läkemedel inom lipidområdet. Lipisense är en läkemedelskandidat med antisens-teknologi som för närvarande utvärderas i en fas I-studie på friska frivilliga. Läkemedlet syftar till att minska produktionen av ANGPTL4-protein i levern och har potential att påverka plasmalipidnivåerna samt relaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Efter att fas I-studien slutförs strävar Lipigon att sömlöst övergå till fas II. Avtalet med Leaderna ger företaget nödvändig finansiering för Lipisense-programmet och andra projekt. Stefan K Nilsson betonar att avtalet ger Lipigon en ekonomisk buffert och är en betydande framgång innan fas I-studien är avslutad.

Dr. Jinqiao Wan, styrelseordförande och vd för Leaderna Therapeutics, kommenterar avtalet och uttrycker sin glädje över det nära samarbetet med Lipigon. Lipisense, världens första leverinriktade oligonukleotidmolekyl som har gått in i kliniska