Oncopeptides AB (publ) meddelar idag att bolaget utnämnt Jakob Lindberg till VD. Jakob Lindberg ersätter Marty J Duvall, som har varit VD sedan den 1 juli 2020. Dessa förändringar sker med omedelbar verkan. Aktien som varit i fritt fall den senaste tiden återhämtade sig och var upp med över 50 % på måndagen.

Ledarförändringen är en följd av tillbakadragandet av Pepaxto® (melfalan flufenamid) från USA-marknaden och bolagets behov av att framöver fokusera på forskning och utveckling. Jakob Lindberg var Oncopeptides VD från omstarten av verksamheten 2011, till och med juni 2020. Han har haft en avgörande roll i utvecklingen av Oncopeptides och är för närvarande forskningschef.

”Vi är mycket glada över att Jakob vill fortsätta sitt stora engagemang i Oncopeptides och leda omfokuseringen mot ett sverigebaserat forsknings- och utvecklingsbolag. Jakobs unika förståelse för Oncopeptides teknikplattform och läkemedelsutveckling kommer att tjäna bolaget väl i nuvarande fas och under resan framöver,” säger Per-Wold Olsen, styrelseordförande i Oncopeptides. ”Jag vill också passa på att tacka Marty för hans obevekliga fokus på kommersialiseringen av Pepaxto i USA; Olyckliga omständigheter ledde oss till nuvarande situation och vi önskar Marty all framgång när han söker nya karriärmöjligheter utanför Oncopeptides.”

Efter det nyliga tillbakadragandet av Pepaxto från USA-marknaden, har Oncopeptides redan vidtagit betydande åtgärder för att åter inrikta bolaget på forskning och utveckling, avsätta resurser för ett mer fokuserat kliniskt utvecklingsprogram för melflufen, stänga den kommersiella verksamheten i USA och Europa, samt minska organisationen för att stärka kassan och bygga en plattform för långsiktig utveckling och tillväxt. Bolaget har också förstärkt sitt engagemang för att tillgodose alla krav som behövs för att stödja ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om ett villkorat marknadsgodkännande av melflufen i Europa.

Oncopeptides meddelar också att en ny strategi och plan framåt kommer att presenteras och tydliggöras under Q1 2022.