Vad är Lindab aktie?

Lindab är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer produkter och systemlösningar för byggnadsindustrin. Bolaget grundades 1959 och har sitt huvudkontor i Grevie, Sverige. Lindab är noterat på Stockholmsbörsen och är en del av Large Cap-listan.

Hur har Lindab aktie utvecklats historiskt?

Under de senaste fem åren har Lindabs aktie haft en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 9%. Aktien sjönk dock kraftigt under COVID-19-pandemin, men återhämtade sig sedan till pre-pandeminivåer.

Vad är Lindabs senaste finansiella resultat?

I sin senaste kvartalsrapport, som publicerades i februari 2023, redovisade Lindab en omsättning på 4 512 MSEK och en justerad rörelsemarginal på 10,2%. Bolaget meddelade också att de förväntade sig en fortsatt förbättring under resten av året.

Vilka är de största riskerna för Lindabs aktie?

Lindabs verksamhet är i hög grad påverkad av konjunkturcykler och byggmarknadens utveckling, vilket kan leda till en osäker efterfrågan på bolagets produkter och därmed påverka försäljning och resultat. Lindab är också verksamt i flera olika geografiska områden, vilket innebär en viss valutarisk. Slutligen kan höjda råvarupriser och ökade produktionskostnader påverka bolagets lönsamhet.

Vad är experternas syn på Lindabs aktie?

Enligt analytiker som följer Lindab på Stockholmsbörsen är det generellt sett en positiv syn på aktien. Majoriteten av analytikerna som täcker Lindab rekommenderar att köpa aktien, medan ett mindre antal rekommenderar att behålla eller sälja. Aktiens genomsnittliga riktkurs är för närvarande cirka 400 SEK.