Ikväll invigs konståknings-VM i Globen i Stockholm och i pandemins
tidevarv innebär detta givetvis många utmaningar för organisatörerna, med Svenska Konståkningsförbundet i spetsen. En tillfällig installation för en förbättrad inomhusluft, genom såväl aktiv virusbekämpning som luftrening, har därför installerats och kommer vara i bruk under VM-veckan.

Det framgår av ett pressmeddelande. LightAir ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

”En människa tar cirka tusen andetag per timme, varför luftkvaliteten givetvis alltid är av stor vikt,” säger Pierre Akterin, försäljningsansvarig på DocuPartner, som är en av LightAirs samarbetsbolag kring Health+ erbjudandet i Sverige. ”Att i dessa tider arrangera ett stort internationellt mästerskap ställer givetvis kvaliteten på luften som andas in än mer i fokus. Det är extra kul att vi tillsammans med det svenska förbundet då kan nyttja en svenskutvecklad teknologi för effektiv luftrening.”

LightAir Health+ är en innovativ lösning för hälsosamma miljöer inom främst skola och kontor. Den består i grunden av två kompletterande teknologier. Dels högeffektiva luftrenare, vilka sänker koncentrationen av luftföroreningar genom filtrering. Hela 99,99 % av trafikföroreningar, pollen, virus och ultrafina partiklar filtreras bort från inomhusluften. Lösningens andra komponent, virushämmare, söker aktivt upp och oskadliggör luftburna virus redan i luften. Tillsammans ger de två teknologierna på så sätt ett dubbelt skydd.

”Vårt fokus ligger vanligtvis på kontor och skolor. Där är vi är ständigt vinnare i vårt eget nischade mästerskap, vilket kretsar kring reningsgrad, ljudnivå och energiförbrukning”, säger Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir. ”Erbjudandet lämpar sig givetvis väl även för den här typen av speciella insatser under ett arrangemang med inresta deltagare och olika gemensamma utrymmen. I övrigt mörka tider så är det uppmuntrande att se hur många framsynta organisationer, som Svenska Konståkningsförbundet, väljer att nyttja vetenskapligt bevisade lösningar för förbättrad luftkvalitet och minskad smittspridning.”

I Norden erbjuds LightAir Health+ främst som en prenumerationslösning, där ren luft levereras som en tjänst – inkluderande installation och löpande underhåll. Tjänsten erbjuds utan kapitalbindning och med en evig garanti gällande hårdvarans funktionalitet.

Nyligen tecknades LightAirs koncept Health+ av en Rumänsk skola i Bukarest där bolagets teknik kommer att användas i mer än 300 klassrum.