Enskilda Gymnasiet tecknar utökad prenumeration på ren och virusfri luft LightAirs strategiska fokus på försäljning av luftrening gentemot kontor och skolor i Sverige fortlöper och visar resultat. Erbjudandet LightAir Health[+] ger ren och virusfri luft och erbjuds i Sverige främst som en prenumerationstjänst. Antalet prenumerationer växer kontinuerligt och har vuxit från ett sextiotal föregående sommar till att inom kort passera trehundra.

Det framgår av ett pressmeddelande. LightAir ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Det positiva marknadsmottagandet i Sverige exemplifieras av hur välrenommerade Enskilda Gymnasiet nu utökar sina två prenumerationer till trettio. Skolan har genomfört en utvärdering under sex månader, vilken pekar på hur individer med astma och allergier upplevt lättnader av besvär, men även att övriga elever och lärare har känt av den förbättrade luftkvaliteten. Mindre trötthet, förbättrad koncentrationsförmåga och färre tunga huvuden är några av kommentarerna i utvärderingen.

”Vi ligger mitt i Stockholms innerstad och är medvetna om att vi verkar i en miljö som är extra utsatt för trafikföroreningar,” säger Jonas Persson, projektansvarig på Enskilda Gymnasiet. ”Det är viktigt att eleverna håller sig friska, orkar med skoldagen och inte blir trötta av dålig luft. Extra viktigt är det att de är alerta till slutproven på vårterminen. Elever med pollenallergi blir lätt trötta och presterar sämre.”

Totalt installeras nu på Enskilda Gymnasiet en luftreningskapacitet på över 20 000 kubikmeter per timme och med motsvarande mängd virushämmare. Affären genomförs via LightAirs samarbetspartner Office Management och tjänsten levereras i form av en prenumeration som sträcker sig över kommande tre år.

Prenumerationserbjudandet, LightAir Health+, är det mest renodlade tjänsteerbjudandet på marknaden och etablerades på den svenska hemmamarknaden under 2020. Erbjudandet har sedan dess bland annat tilldelats International Facility Management Associations nordiska innovationspris. effektivitet mot luftburet virus och hur den kraftigt reducerar smittspridning.

Prenumerationserbjudandet, LightAir Health+, är det mest renodlade tjänsteerbjudandet på marknaden och etablerades på den svenska hemmamarknaden under 2020. Den bakomliggande teknologin har bland annat vetenskapligt bevisats ha effekt mot luftburet virus och kraftigt reducerar smittspridning. Erbjudandet har tidigare även tilldelats International Facility Management Associations nordiska innovationspris.

”Fler och fler verksamheter och företag får upp ögonen för utmaningarna med inomhusluften,” säger Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir. ”Detta visar sig även konkret i hur vi på halvårsbasis utökat vår prenumerationsbas från 5 till 60 förra sommaren, från 60 till 160 vid årsskiftet och under kommande sommar har mycket goda förhoppningar att nå vårt interna mål med 300 svenska prenumerationer.”

Utifrån de positiva marknadssignalerna har LightAir nyligen även genomfört två nyrekryteringar och därmed fördubblat sina säljresurser för egen direktförsäljning gentemot svenska kontor och skolor.

”Vi ser att vår strategiska plan lovar gott och börjar bära frukt, samtidigt som vi har en lång väg med härliga utmaningar framför oss,” kommenterar Lars Liljeholm, vd på LightAir. ”Vi ska bli allt bättre på att nyttja de konkurrensfördelar vi har inom den gryende företagsmarknaden, inte minst gällande reningseffektivitet och ljudnivåer samt med ett attraktivt och problemfritt prenumerationserbjudande. Professional Solutions kommer vara motorn i vår framtida tillväxt. Genom en alltmer framgångsrik hemmamarknad lägger vi grunden för internationell etablering på utvalda nyckelmarknader.”

”Vi är mitt inne i ett hårt men roligt arbete med att bygga en ledande ställning inom det kommersiella segmentet. Inledningsvis kommer den nya strategin påverka omsättningen då vi växlar intjäningsmodell, men detta är på sikt avgörande för bolaget och värdeskapandet för våra ägare. Med det sagt kommer konsumentmarknaden alltjämt vara en viktig del i det framtida LightAir vi nu bygger upp, varför vi även där rekryterat spetskompetens och löpande utvecklar vår internationella e-handel,” avslutar Liljeholm.