LightAir är ett av bolagen i konceptet Veckans Aktie här på Finanstid, för att läsa analysen om LightAir klicka här.

NGM-noterade LightAir, som utvecklar och säljer luftrenare, steg brant på tisdagen efter att bolaget meddelat ett testprojekt gällande coronavirus i samarbete med ett europeiskt forskningsinstitut.

Forskningsinstitutet beskrivs som ledande på bland annat virusforskning inom HIV och testerna ska visa om det svenska bolagets Ion Flow-teknologi även förhindrar kontakt- och luftburen smittspridning av covid-19.

En vetenskaplig studie från Karolinska Institutet har tidigare påvisat att teknologin oskadliggör influensavirus omedelbart och kontinuerligt i luften samt förhindrar smittspridning. Under kommande månader ska specifika tester genomföras och visa i vilken omfattning Ion Flow även kan oskadliggöra coronavirus som sars-cov-2, som orsakar covid-19, samt sars-cov-1, som orsakar sjukdomen sars.

I våras fick LightAir skarp kritik från flera håll, bland annat från WHO och Folkhälsomyndighetens chef Anders Tegnell. Ett varningsbrev från den amerikanska handels- och konkurrensmyndigheten FTC inkom också, vilket ledde till ras i aktiekursen, som ändå är upp med runt 250 procent för året.

FTC hävdade att bolaget gjort falsk marknadsföring för produkter angående effekten vad gäller reducerad spridning av coronaviruset. LightAir har sedan dess meddelat att de förändringar som myndigheten krävt genomförts.

Aktien rusade med runt 350 procent på bara en månad efter att bolaget sett en ökad efterfrågan på luftrenare.

LightAir hänvisar då som nu till att den patenterade Ion Flow-teknologin och dess virushämmande egenskaper tidigare varit föremål för en omfattande och uppmärksammad forskningsstudie, vilken leddes av professorerna Lennart Svensson, Linköpings Universitetssjukhus, och Hans Wigzell, Karolinska Institutet.

Studieresultaten publicerades i juni 2015 i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Nature Scientific Reports. Där konstateras att teknologin förhindrar kontakt- och luftburen smittspridning av de undersökta virusen, som exempelvis orsakar influensa och vinterkräksjuka.

“Den samlade vetenskapen, liksom internationella myndigheter, är numera tämligen överens om att spridning av virus sker via luft, och att detta även gäller covid,” säger Lars Liljeholm, vd på LightAir.

“Det finns stora likheter men självfallet även skillnader mellan olika sorters virus. Det är glädjande att vi nu har skapat möjligheten att utreda Ion Flows effektivitet även mot specifika coronavirus. Det är naturligtvis mycket intressant att komplettera djupstudien från Karolinska Institutet, som tydligt påvisat att teknologin förhindrar smittspridning av undersökta virus,” avslutar Liljeholm.

En dryg timme efter att nyheten presenterats i ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen hade aktien handlats upp med över 20 procent.