Två nya distributionsavtal har slutits gällande LightAirs satsning på försäljning gentemot företag på nyckelmarknader i Tyskland och Storbritannien. Avtalen är direkta resultat av strategisk satsning att nå ut med erbjudande kring ren och virusfri luft till kontor och skolor, vilket redan visat styrka på den svenska hemmamarknaden.

LightAir har under det senaste året påbörjat en strategisk förändring där marknadsföring och försäljning gentemot det kommersiella segmentet, Professional Solutions, får en alltmer prioriterad ställning för bolagets långsiktiga utveckling och tillväxt.

Efter ett framgångsrikt samarbete i Rumänien med Wellnessist har avtal nu slutits gällande en vidare satsning på tysktalande länder. Wellnessist är samarbetspartnern bakom den hittills enskilt största installationen av LightAirs erbjudande, med en luftreningskapacitet på 100 000 kubikmeter i timmen hos den amerikanska skolan i Bukarest.

Wellnessist har med en lokalt förankrad delägare bildat ett nytt bolag med säte i München, som uteslutande kommer bedriva försäljning av LightAir Professional Solutions enligt utarbetad modell. Verksamheten startar omgående och med ett initialt fokus på södra Tyskland, samt kommer inom kort inkludera satsningar i Österrike och Schweiz.

LightAir har även efter en tids dialog med Hatton Electrical tecknat avtal för distribution inom Professional Solutions gällande Storbritannien. För syftet har ett nytt bolag bildats, DebonAir Pro, med säte i Stratford Upon Avon. Den nya partnern har en gedigen kundbas och nätverk inom relevanta kategorier, samt en egen väl etablerad organisation för eftermarknaden. Även denna brittiska verksamhet startar omgående.

”Utifrån löpande lärdomar och successiva framgångar på vår svenska hemmamarknad bygger vi vidare och fokuserar på utvalda nyckelmarknader,” säger Lars Liljeholm, vd på LightAir. ”Vi är redan ordentligt etablerade genom en befintlig och framgångsrik partner i Benelux och de nu tillkommande avtalen för Tyskland och Storbritannien är mycket glädjande. Dessa två nya distributörer tror vi ska kunna bidra positivt redan under kommande halvår då båda har en profil och ett driv som vi uppskattar och har letat efter. Vi ser fram mot ett långsiktigt samarbete och kommer löpande komplettera med ytterligare distributörer för vår internationella expansion inom segmentet.”

Erbjudandet, LightAir Health+, ger ren och virusfriluft hos kontor och skolor. I form av en prenumerationstjänst har den svenska hemmamarknaden tagit emot konceptet mycket väl och erbjudandet har bland annat tilldelats International Facility Management Associations nordiska innovationspris. Antalet prenumerationer i Sverige har fördubblats ungefär var sjätte månad sedan lanseringen tidigt förra året. Under sommaren 2021 beräknas milstolpen 300 svenska prenumerationer passeras.

”Vi har ett genomarbetat koncept och där beslutet att gå efter just kontor och skolor ter sig uppenbart för alla som tittar närmare på våra konkurrensfördelar – driftskostnad, reningsgrad och ljudnivå,” säger Joakim Hansson, affärsområdeschef LightAir Professional Solutions. ”Genom nära kontakt med beslutsfattare i nyckelsegmenten har vi utvecklat marknadens spetsigaste tjänsteerbjudande. Skola och kontor passar särskilt bra då vår lösning för luftrening opererar med en ljudnivå som ligger minst 50% under konkurrenterna. Våra två nya distributörer kommer att skörda nya framgångar utifrån dessa fördelar men också vidareutveckla konceptet och erbjudandet utifrån deras erfarenheter och kundinteraktioner.”