Göteborgsbaserade Lifelab gick under helgen ut och sökte aktivt efter samarbetspartners i alla svenska län för att öka hastigheten på antikroppstester för Covid-19.

Testet är ett så kallat professionellt In Vitro Test (IVT) och får bara användas av utbildad sjukvårdspersonal. Därför söker nu Lifelab samarbetspartners ute i landet för att kunna öka hastigheten av antikroppstester lokalt.

Man vet ännu inte riktigt hur lång tid efter infektionen som kroppen börjar tillverka antikroppar. Rekommendationen är att ta två test, ett 14 dagar efter första symptom och det andra 21 dagar efter första symptom, såvida inte det första testet tydligt visar att man utvecklat antikroppar. Tar man bara ett test så rekommenderas att ta det 21 dagar efter första symptom.

Testet kan avläsas inom 2-15 minuter från provtagning.