Som pionjärer och första bolag i Europa att utmana juristbranschen med mer avancerade lösningar och teknisk innovation fortsätter Lexly att utveckla sina tjänster med smart teknik och kunden i fokus. Lexly befinner sig i en expansiv fas där målet är att, inom kort, tillgängliggöra och demokratisera juridiken på fler marknader.

– Förutom att expandera till flera marknader innoverar vi smarta lösningar, som är skalbara och enkla att expandera med kraft. Vi utmanar ständigt vårt erbjudande, våra tjänster och våra digitala lösningar. För att vidareutveckla detta arbete kraftsamlar vi vår produktutveckling med Anna som vår nya CPO, säger Magnus Stein, VD på Lexly.

– Det känns fantastiskt att Anna nu blir en del av Lexly. Med ett imponerande track record och en bevisad förmåga att skapa framgångsrika produkter, innovativa lösningar och att få företag att växa är jag säker på att Anna kommer utföra stordåd, fortsätter Magnus Stein.

Anna har över 15 års erfarenhet av produkt- och affärsutveckling och kommer senast från AniCura där hon arbetat med digifysiska veterinärtjänster. Innan dess arbetade hon under många år på Tobii där hon tog deras nya eyetracking upplevelser ut på den globala marknaden.

– Jag drivs av Lexlys syfte: att göra juridiken tillgänglig för alla. Det är en spännande resa som Lexly är på och att stärka länken mellan affär och tech och förvandla tekniken till fantastiska produkter och tjänster ser jag mycket fram emot. Med en passion för människor, teknik och affärer kommer jag se till att Lexlys produktteam får de bästa förutsättningarna för att kunna leverera rätt produkter som levererar värde till våra kunder, säger Anna Tegstam.