De senaste siffrorna visar att levnadskostnaderna för svenska hushåll ökar på nytt. En tvåbarnsfamilj får ta höjd och räkna med 1500 kronor mer i månadskostnader under 2024 jämfört med 2023. Det innebär en total ökning på nästan 6000 kronor per månad på bara två år, vilket motsvarar över 70 000 kronor mer om året. Detta har fastställts genom beräkningar utförda av jämförelsetjänsten Zmarta.

De stigande levnadskostnaderna innebär också att bankerna behöver justera sina KALP-kalkyler (Kvar att leva på), vilket leder till försämrade möjligheter att låna pengar.

En gång om året utvärderar Konsumentverket de vanligaste utgifterna för hushållen, inklusive mat, kläder och elkostnader. Dessa utgifter utgör ungefär en tredjedel av hushållens totala kostnader. För att få en uppfattning om det totala hushållsbeloppet kan man grovt sett multiplicera den beräknade summan med tre.

Med hänvisning till Konsumentverkets siffror har Zmarta beräknat levnadskostnaderna för 2024. Resultaten visar att ensamhushåll i större städer förväntas betala närmare 10 700 kronor varje månad, en ökning med 400 kronor jämfört med föregående år. Jämfört med 2022 har kostnaderna ökat med över 1 800 kronor per månad, vilket motsvarar nästan 22 000 kronor om året (se sammanställning nedan).

För en tvåbarnsfamilj i storstaden förväntas månadskostnaden vara närmare 31 400 kronor. Det är en ökning med nästan 1 500 kronor per månad jämfört med 2023, eller drygt 5 procent. På bara två år har kostnaderna för en sådan familj ökat med över 5 900 kronor per månad, vilket innebär en ökning på över 70 000 kronor per år.

– Det här blir ytterligare ett tufft slag mot många hushåll. Nu gäller det att vända på alla stenar. Börja med att se över elavtal och försäkringar för att hitta bättre alternativ. Matkostnaderna är också en stor utgift som bör ses över. Kanske kan du byta ut dyra uteluncher mot matlåda, säger Caroline Wedberg, hushållsekonom på Zmarta. 

Kostnadsberäkningarna från Konsumentverket ger inte endast vägledning till privatpersoner utan används också av banker och låneinstitut i deras KALP-kalkyler. KALP representerar det belopp som hushållet bör ha kvar varje månad efter att betalat bolåneräntor, månadsavgifter och amorteringar. Eftersom levnadskostnaderna förväntas öka 2024 får många hushåll mindre pengar kvar att leva på, vilket gör det svårare att få låneansökningar beviljade.

– Räntorna har ökat kraftigt på kort tid och utgör en allt större del av hushållens utgifter. Därför är det viktigare än någonsin att jämföra alternativen för att få ned kostnaderna, säger Caroline Wedberg, hushållsekonom på Zmarta. 

Sammanställning

Nedan presenteras levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj samt ett ensamhushåll i storstad under 2024. Beräkningarna är tagna från Zmarta. 

Totala levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj 2024 (storstad)
Ungefärligt 31 390 kronor per månad eller 376 680 kronor per år. Detta representerar en ökning på cirka 5,2 procent jämfört med 2023 och en ökning på över 23 procent jämfört med 2022. Levnadskostnaderna för 2024 innefattar:

Matkostnad per månad för två vuxna, 31-49 år (all mat lagas hemma): 3 710 kr x 2 = 7 420 kr/månad

Individuella kostnader för två vuxna, 31–49 år: 2 370 kr x 2 = 4 740 kr /månad

Matkostnader för två barn, 15-17 år: 3 600 kr x 2 = 7 200 kr /månad 

Individuella kostnader för två barn, 15-17 år: 2 720 kr x 2 = 5 440 kr/månad

Gemensamma kostnader för 2 vuxna och 2 barn: 6 590 kr/månad (Innefattar förbrukningsvaror, streamingtjänster, hemförsäkring etc)

Totala levnadskostnader för ensamhushåll 2024 (storstad)
Ungefärligt 10 090 kronor per månad eller 121 080 kronor per år. Detta innebär en ökning med 4 procent jämfört med det 2023 och en ökning på närmare 22 procent jämfört med 2022. Den årliga levnadskostnaden för ett ensamhushåll 2024 inkluderar:

Matkostnad för en vuxen/månad, 18-25 år (all mat lagas hemma): 3 940 kr

Individuella kostnader: 2 480 kr

Hushållsgemensamma kostnader, en person: 3 670 kr