Mekaniska komponenter till artillerisystem eller härdade detaljer till stridsflygplan. Oavsett område håller försvarsindustrin i Sverige världsklass tack vare hög kompetens från svenska leverantörer. På många sätt ett arv från klassiska svenska vapentillverkare.

PartnerTech Karlskoga AB, som ställer ut på Elmia Subcontractor, tillverkar mekaniska detaljer till ammunition och vapensystem. Det kanske allra mest kända systemet är det handburna granatgeväret Carl Gustaf som har utvecklats i Sverige sedan 1948. Många gånger handlar det om extremt smala och unika processer för att kunna tillverka produkter med högt ställda krav.

Sedan PartnerTech Karlskoga AB slogs samman med Permec Group 2017 har omsättningen gått från 150 till 450 miljoner kronor.

– Vi vill komma in med vår kompetens redan i designstadiet för att slutprodukten både ska bli billigare och lättare att producera. Vi har kompetens i alla steg och har nära samarbete med kundernas konstruktionsavdelningar, vilket gör att vi mer än gärna är med och lämnar synpunkter tidigt i processen, säger Anders Blomgren, marknads- och försäljningschef på PartnerTech Karlskoga AB.

Hög kompetens hos svenska leverantörer
PartnerTech Karlskoga AB är sprunget ur Bofors och arvet från det klassiska företaget lever fortfarande vidare i området runt Karlskoga. Flera företag som tog över efter Bofors finns fortfarande kvar i området och kommunen har blivit lite av ett centrum för svensk försvarsindustri.

– Jag vill hävda att vi i Sverige står oss väl i världen både kompetens- och kostnadsmässigt. Dessutom finns det ett gediget lagregelverk i Sverige som styr vart och vem man får exportera till och vi måste även tala om vilka vi har offererat, och levererat till. Motsvarande krav finns inte i alla länder. Sedan kanske det finns en viss tröghet kring att exportera men med ett eventuellt Nato-medlemskap tror jag att vi kan får mer liknande villkor som övriga Nato-länder, säger Anders Blomgren och fortsätter:

– Tittar vi på ett större perspektiv har vi ju JAS 39 Gripen som står sig väldigt bra globalt sett och kompetensen bland svenska leverantörer till försvarsindustrin är riktigt hög. Vi levererar till exempel till Saab som i sin tur säljer sina produkter till USA vilket är ett tydligt bevis på att det är väldigt kompetenta produkter som vi tillverkar.

Nato kan öppna nya möjligheter
Den långa erfarenheten och höga kompetensen inom försvarsindustrin som finns i Karlskoga är även något som den globala koncernen Bodycote, som också ställer ut på Elmia Subcontractor, drar nytta av. För två år sedan förvärvade koncernen ett härderi i grannorten Kristinehamn och här värmebehandlas exempelvis detaljer till ammunition.

– Vi har funnits väldigt länge och har byggt upp en stor kompetens som gör att många större kunder vänder sig till oss. Vi finns över hela Sverige och kan även koppla samma ett globalt nätverk vid behov. När det gäller försvarsindustrin försöker vi fokusera verksamheten till vissa specifika enheter och då blev det naturligt med Kristinehamn. Där finns det en lång tradition och en stor kompetens gentemot försvarsindustrin och deras speciella behov. Framför allt handlar det om hög kvalitet och noggrann dokumentation kring produkterna, säger Ulf Fritz, marknadschef på Bodycote i Sverige.

Bodycote har funnits i Sverige sedan 1940-talet och erbjuder ett brett processutbud inom yt- och värmebehandling till både civil- och försvarsindustrin. Precis som Anders Blomgren tror Ulf Fritz att ett eventuellt Nato-medlemskap kan skapa fler exportmöjligheter för svenska leverantörer till försvarsindustrin.

– Svenska leverantörer står sig väldigt väl i världen och tror också att Nato kan öppna för fler möjligheter som kanske inte har funnits tidigare, eftersom Nato-länder gärna väljer leverantörer som är Nato-anpassade, säger han.